Kanalizace Skalice

INFORMACE K POSTUPU PRACÍ 

v 30. týdnu (26.7.-1.8.) budou pokračovat práce v komunikaci III/4773 ve správě SSMSK (hlavní cesta ve Skalici) stoky

- opravy živičného krytu po překopu na stoce C (úsek za ZŠ a MŠ Skalice směrem ke kostelu) viz příloha č. 2, včetně stoky C

- pokračování pokládky kanalizace na stoce C1/1+C -  pokládka kanalizace na Stoce A (dopojení do Starého Města) + Stoka B10

- provádění veřejných částí kanalizačních přípojek na dokončených stokách

- příprava podkladních vrstev komunikace na stoce B1 (U Vrby - na Mokřinách) –dokončovací práce na krajnici komunikace a odvodňovacích žlabech

 

Dále budou probíhat práce na přípojkách a pokládka kanalizace na stoce  D7 v lokalitě Kamenec.

 

Za dopravní omezení se předem omlouváme.

Asfaltování komunikací v oblasti Kamenec bude zahájeno v průběhu 08/2021 - přesný harmonogram bude zveřejněn.