Odbor sociálních služeb

  • oddělení koncepce a rozvoje
  • oddělení ekonomicko-správní
  • oddělení sociální práce
  • oddělení sociální prevence
  • oddělení veřejného opatrovnictví