Vyhlášky

15/2003 VYHLÁŠKA, KTEROU SE RUŠÍ OZV Č. 7/2000 O STANOVENÍ PODMÍNEK ÚHRADY NÁKLADŮ ZA POBYT DÍTĚTE V JESLÍCH FRÝDEK-MÍSTEK