Příspěvkové organizace

V oblasti sociálních služeb je statutární město Frýdek-Místek zřizovatelem 6 příspěvkových organizací:


1. Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace, ul. 28. října 2155, Frýdek-Místek, www.dsfm.cz.

 • poskytuje pobytové služby osobám, které jsou vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu převážně či zcela odkázáni na pomoc jiné osoby; celková kapacita domova je 196 lůžek nacházejících se ve dvou budovách, a to na ulici 28. října a na ulici Školská.

2. Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek-Místek, www.penzion-fm.cz .

 • umožňuje bydlení v 156 samostatných bytových jednotkách s patřičným zázemím vytvořeným odborným personálem, sítí poskytovaných služeb (zejména pečovatelská služba) a zájmovými aktivitami
 • na přechodnou dobu zajišťuje poskytování pobytové odlehčovací služby seniorům nebo osobám se zdravotním postižením, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí – celková kapacita 4 lůžka
 • v rámci registrace domova pro seniory poskytuje pobytové služby osobám, které jsou vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu převážně či zcela odkázáni na pomoc jiné osoby – celková kapacita 14 lůžek

3. Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Zámecká 1266, Frýdek-Místek, www.psfm.cz

 • poskytuje pečovatelskou službu v domácnostech osob, které potřebují pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, zajištění stravy, při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Středisko osobní hygieny
 • Centrum denních služeb Domovinka
 • Sociálně právní poradna
 • Půjčovna kompenzačních pomůcek

4. ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Fibichova 469, Frýdek-Místek, www.zirafafm.cz

Posláním organizace je poskytování kvalitní sociální péče osobám s mentálním postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služby jsou poskytovány dle Zákona č.108/2006 Sb.

Poskytované služby:

 • AMBULANTNÍ SLUŽBY
  • denní stacionáře
 • POBYTOVÉ SLUŽBY
  • chráněné bydlení
  • odlehčovací služby

5. Jesle Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Brožíková 40, Frýdek-Místek, www.jesle-fm.cz
Posláním organizace je poskytování výchovné péče dítěti ve věku od 1 do 3 let věku, zaměřené na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků.

6. HOSPIC Frýdek-Místek, příspěvková organizace, J. Pešiny 3640, Frýdek-Místek, www.hospicfm.cz.
Hlavním účelem organizace je zajištění péče o pacienty v terminální fázi jejich onemocnění a poskytování paliativní lékařské péče, dále provozování pobytové odlehčovací služby a poskytování sociální služby ve zdravotnickém zařízení.