Archiv

Nelegální odpad se už po částech začíná odvážet

S velkou nedočkavostí čekala média na první odvoz nebezpečného odpadu z nelegálního skladu ve Starém Městě, na samotné hranici katastru s Frýdkem-Místkem. První kontejner s nebezpečným obsahem odvezla specializovaná firma do spalovny v Ostravě po téměř 50 dnech a už je dnes jasné, že odvoz může trvat několik týdnů i měsíců. Na místě je totiž okolo 700 tun odpadu, v první várce ke spálení mířilo 8 tun. Jak zaznělo na dnešním úterním zasedání krizového štábu, odvezeno je nyní už 40 tun a neustále probíhají jednání s koncovými zařízeními i skladovacími kapacitami.

„Oproti původním předpokladům, kdy se řešilo, kam se odpad převeze k uskladnění, jsme získali požehnání ministerstva, že odpad můžeme likvidovat, což ve finále je levnější varianta, protože nebylo jasné, jak dlouho – třeba i několik let – by se odpad musel skladovat. Ale zjištěné množství, kdy tu máme vlastně po přepočtech nějakých 3231 dvěstělitrových barelů, je velký problém z hlediska kapacit koncových zařízení. Ta mají většinou zajištěnou plnou vytíženost na mnoho měsíců dopředu, takže jsou ochotna přijmout nárazově jen menší množství, což nám neřeší situaci,“ vysvětloval aktuální stav primátor Michal Pobucký. Také přiblížil další postup odborné firmy, které město nakládání s tímto odpadem svěřilo, jenž spočívá v postupném směsném vzorkování, které by mělo vyčlenit určité objemy, které budou moci jednotlivá koncová zařízení zpracovat. Média se zajímala rovněž o financování likvidace, které má na svých bedrech Statutární město Frýdek-Místek, protože je městem s rozšířenou působností a příslušné řešit zdejší vzniklý havarijní stav z hlediska vodního zákona a zákona o odpadech. „Vše hradíme prozatím z městského rozpočtu, ale samozřejmě podnikáme veškeré kroky pro to, aby náklady na likvidaci odpadu ze Starého Města byly hrazeny ze státních a krajských peněz, protože není možné, aby stát na nás naložil takové povinnosti bez finančního krytí. V obdobných případech bylo vše vyřešeno speciálními dotacemi a my s ministerstvy o všech možnostech neustále jednáme. Tlačíme i na to, aby byl stát aktivnější co se týče zabezpečení dalšího postupu a možností, které se nabízejí, protože ta situace není jednoduchá a nemáme k dispozici od státu žádné systémové řešení, které by nám pomohlo,“ shrnul primátor.

Havarijní situace tedy dále trvá, protože odpad je (na rozdíl od obdobné situace v Bohumíně) stále ve vodohospodářsky nezabezpečeném objektu. Proto proběhlo další jednání bezpečnostní rady, která je připravena se znovu sejít. Pověřená odborná firma Aquatest do té doby vyjednává s koncovkami, vše probíhá v těsné součinnosti České inspekce životního prostředí, Povodí Odry a dalších institucí tak, aby 16 druhů nebezpečných látek, převážně barev a laků, rozpouštědel, sorbentů, emulzí, oplachových vod, ale i kyselin a alkálií, neohrožovalo obyvatelstvo. „V tomto směru si myslím, že se děje maximum možného,“ shrnul na bezpečnostní radě Petr Klega, vedoucí územního odboru Frýdek-Místek Policie ČR.

MM F-M, Petr Pavelka
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
19.03.2019 10:09
Počet zhlédnutí: 2 534