Archiv

Kotlíkové dotace, Nová zelená úsporám a Dešťovka – seminář pro veřejnost

Statutární město Frýdek-Místek ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR a Moravskoslezským krajem pořádá seminář pro veřejnost k úspoře energií, zateplení, změně způsobu vytápění i efektivního hospodaření s vodou v rodinných domech. Konat se bude 6. května od 15 do 17 hodin ve velké zasedací místnosti frýdeckého magistrátu na ulici Radniční 1148.

Zájemci z řad široké veřejnosti se na semináři dozví aktuální informace k programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva, Nová zelená úsporám a Dešťovka. Mimo to zájemci získají informace o dotačním programu statutárního města Frýdek-Místek na podporu aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí. Odborníci z oboru na místě poskytnou také individuální konzultace a poradenství.

Zájemci se mohou na seminář dostavit bez předchozího ohlášení či rezervace místa. Seminář je bezplatný.

Moravskoslezský kraj v rámci Kotlíkové dotace – 3. výzva přerozdělí přes půl miliardy korun. Elektronická žádost o dotaci je od 10. 4. 2019 dostupná na adrese  https://kotliky.msk.cz .

Pozn.: Statutární město Frýdek-Místek již několik let poskytuje dotace na změnu způsobu vytápění, a to z vytápění pevnými palivy na vytápění plynem, elektrickou energií nebo tepelným čerpadlem. Žádat o ně mohou fyzické i právnické osoby s trvalým pobytem nebo sídlem na území města. Tomu, kdo přejde z vytápění tuhými palivy na vytápění plynem nebo elektřinou, poskytujeme dotaci do výše 20 tisíc korun. Při změně způsobu vytápění na vytápění za pomocí tepelného čerpadla, jako náhrady za vytápění pevnými palivy, může být žadateli poskytnuta dotace až do výše 70 tisíc korun. Přispíváme také na vybudování zařízení pro skladování propanu určeného k vytápění rodinných domků. V tomto případě mohou občané města bydlící mimo dosah plynovodu získat příspěvek od města až 70 tisíc korun.  Žádosti o dotace město přijímá do 1. července nebo do vyčerpání dotačních prostředků (pro rok 2019 již dotace vyčerpány). Celková částka určená pro poskytování dotací v rámci dotačního programu pro rok 2019 činí 1 211 880 korun. Více informaci na webových stránkách města v sekci odboru životního prostředí a zemědělství

 

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
10.04.2019 15:27
(Aktualizováno: 11.4.2019 08:11)
Počet zhlédnutí: 2 242