Slovo vedení města

Prosincové zastupitelstvo

Vážení občané,

prosincové zasedání zastupitelstva (4. 12.) má v programu spoustu obvyklých bodů, vedle kterých se ale objeví i několik „novinkových“. Jak projednávané záležitosti dopadnou, se budete moci dočíst ve zpravodaji nebo na webu města.

Jednou z avizovaných novinek, které budou muset zastupitelé vyhodnotit, je vyhlášení programu „Podpora výsadby dřevin“, kterým chceme zajistit ještě více zeleně ve městě, formou podpory výsadby na soukromých pozemcích. Se zahradami víceméně souvisí i Obecně závazná vyhláška o regulaci hlučných činností. Tu předkládáme na základě podnětů občanů a po konzultaci s osadními výbory, protože se jeví žádoucí, aby o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu nebyly povoleny veškeré činnosti spojené s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, například sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil a křovinořezů. Jako vždy očekávám, že se objeví argumentace pro i proti, uvidíme, jestli převáží nárok na nedělní klid pro všechny se vším všudy, před těmi, kteří si myslí, že zákaz tohoto typu je nadbytečný, že vždy jde o jakýsi cit v rámci dobrých sousedských vztahů.

Kromě již zmíněného samozřejmě zastupitelé proberou finance města, návrh rozpočtu, jeho střednědobý výhled, nejrůznější dotace města, další vyhlášky, plány a zprávy, například o bezpečnostní situaci ve městě. Ta je naštěstí dobrá, ale hlavně v nadcházející době adventu bychom se tím neměli ukolébat a nebýt v davech lehkomyslní. Ať nám sváteční období nic nezkazí.

Michal Pobucký,
Glosa vedení města
03.12.2019 09:54
Počet zhlédnutí: 1 745