Aktuality

Svoz vánočních stromků

Městská společnost Frýdecká skládka začne se svozem vánočních stromků převážně ze sídlištní zástavby ve čtvrtek 9. ledna. Následně je bude svážet každou lednovou sobotu (11. 1., 18. 1. a 25. 1.).

„Žádáme občany, aby odstrojené vánoční stromky odkládali ke kontejnerům na komunální odpad, odkud je následně odveze zvlášť vypravené vozidlo Frýdecké skládky. Stromky nekončí na skládce komunálního odpadu. Sváženy jsou do kompostárny, kde jsou štěpkovány a následně využity při výrobě kompostu,“ vyzval a připomenul primátor Michal Pobucký.

Loni v lednu bylo svezeno přes 22 tun stromků, což je ve srovnání s rokem 2018 nárůst o více jak 6,5 tuny. Frýdecká skládka, která sváží stromky, žádá občany, aby z nich odstranili vánoční ozdoby a pokud možno také všechny závěsné háčky.

„Vánoční stromy z náměstí budou odstraněny v tomto týdnu. Naši pracovníci z nich odřežou větve, které se štěpkují, kmeny následně rozřežou a odvezou zpět majitelům stromů, což je již několik let běžná praxe,“ doplnil předseda představenstva technických služeb Jaromír Kohut.

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
09.01.2020 07:53
Počet zhlédnutí: 15