Archiv

Realizace kanalizací začíná

Ještě před koncem roku nabyly účinnosti smlouvy o dílo, které uzavřelo Statutární město Frýdek-Místek se zhotoviteli, kteří na jaře začnou budovat kanalizace v místních částech Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky. Už nyní ale probíhají přípravné práce nutné pro provedení díla.

„Provádí se takzvaná pasportizace soukromých a veřejných komunikací, rodinných domů, studní, oplocení a podobně. To znamená, že se v dotčených lokalitách budou pohybovat pracovníci stavebních firem, kteří budou pořizovat fotodokumentaci nemovitostí, aby bylo jasné, v jakém stavu byly například chodníky, vozovky nebo oplocení v místě přípojek před zahájením prací. Jakékoliv poškození výstavbou totiž musí být dáno do původního stavu,“ vysvětluje primátor Michal Pobucký.

Občané vlastnící studně musí počítat s tím, že i ty budou zdokumentovány, aby byla zaměřena jejich hladina a u studen s pitnou vodou budou provedeny i odběry a hygienické rozbory. „V rámci přípravných prací zhotovitel zpracuje rovněž časový harmonogram postupu prací, navrhne koncepci zajištění zachování dopravní obslužnosti po dobu provádění stavby a případně navrhne objízdné trasy. O všem budou občané, kterých se to bude dotýkat, informováni,“ ujistil náměstek primátora Karel Deutscher, který má na starosti dopravu.

„Kanalizace v okrajových částech ukrojí z rozpočtu města skoro čtvrt miliardy korun, ale akce bude spolufinancována z dotace ze Státního fondu životního prostředí, takže část prostředků se městu vrátí,“ doplnil náměstek primátora Jakub Míček. V Chlebovicích přes devět kilometrů potrubí umožní vznik 251 domovních kanalizačních přípojek, v rozlehlé Skalici v zemi skončí okolo dvaceti kilometrů potrubí pro 435 přípojek a v Zelinkovicích a Lysůvkách 45 kusů zajistí dvoukilometrová trasa. Všude se předpokládá zahájení stavebních prací v dubnu tohoto roku, v Zelinkovicích a Lysůvkách by mělo být hotovo do 8 měsíců, v Chlebovicích do 17 měsíců a ve Skalici pak do 20 měsíců od převzetí staveniště.

MM F-M, Petr Pavelka
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
05.02.2020 11:11
Počet zhlédnutí: 558