Aktuality

KORONAVIRUS - zákazy, omezení, rušení akcí

Vláda v návaznosti na jednání Bezpečnostní rady státu ZAKAZUJE od dnešního večera (10. 3.) všechny sportovní, kulturní, náboženské i umělecké akce s účastí nad 100 osob. Zároveň UZAVÍRÁ základní, střední i vysoké školy.

UZAVŘENY jsou v návaznosti na vládní rozhodnutí:

  • ZŠ, ZUŠ a Středisko volného času Klíč

Mateřské školy a jesle zůstávají prozatím v provozu.

 

ZAKÁZÁNY jsou v návaznosti na vládní rozhodnutí:

  • sportovní, kulturní, náboženské i umělecké akce s účastí nad 100 osob

Statutární město Frýdek-Místek nad rámec vládních opatření do odvolání RUŠÍ kulturní akce pořádané:

  • městskou organizací KulturaFM, včetně kina
  • Střediskem volného času Klíč
  • městskou knihovnou (půjčování knih zůstává nedotčeno)
  • Velikonoční městečko
  • Vítání občánků

Ve snaze ochránit nejohroženější skupinu seniorů město RUŠÍ:

  • akce pořádané ve Středisku aktivních seniorů, kde bude v provozu pouze SeniorPoint

Dále město OMEZUJE provoz nízkoprahových center, kde budou probíhat pouze individuální konzultace.

SVATBY A POHŘBY – počet svatebčanů nebo pozůstalých na obřadu (obřadní a smuteční síň) nesmí přesáhnout sto osob.

Užitečné odkazy:✅

Ministerstvo zdravotnictví ČR - http://www.mzcr.cz/

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

Státní zdravotnický ústav - http://www.szu.cz/

Krajská hygienická stanice Ostrava - http://www.khsova.cz/

KHS časté dotazy - http://www.khsova.cz/obcanum/otazky-koronavirus

Nemocnice ve Frýdku-Místku - http://www.nemfm.cz/

 

 

 

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
10.03.2020 15:36
(Aktualizováno: 10.3.2020 15:54)
Počet zhlédnutí: 6 649