Archiv

Ve středu zasednou zastupitelé

Ve středu 3. června v 8 hodin se ve velké zasedací místnosti frýdeckého magistrátu uskuteční 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku. V rámci preventivních opatření v souvislosti s koronavirem budou v jednacím sále přítomni pouze zastupitelé. Veřejnost a zástupci médií budou moci jednání sledovat on-line nebo na obrazovce v předsálí.

Zastupitelé budou schvalovat prominutí nájemného z užívání městských nebytových prostor a pozemků podnikatelům, kterým protikoronavirová opatření znemožnila nebo výrazně omezila jejich činnost. Za dobu od 12. března do 31. května by jim mohlo být prominuto  30 % z nájemného, včetně z něj plynoucích úroků z prodlení. Pokud to zastupitelé schválí, bude podnikatelům nájemné odpuštěno bez ohledu na to, zda vejde v platnost i vládní návrh, který podmiňuje státní příspěvek podnikatelům na nájemné v případě, že se na pomoci bude spolupodílet i pronajímatel, tedy majitel.

Na stole bude také novela vyhlášky o regulaci hlučných činností nebo o nočním klidu. Zastupitelé projednají také dotace do oblasti sociálních služeb a schvalovat budou i žádosti o dotace z programu na pořízení hybridních automobilů, jehož cílem je snížit negativní vlivy dopravy na zdraví a životní prostředí. Maximální výše dotace na jeden projekt (auto) činí 75 tisíc korun.

Zastupitelstvo města je veřejné. Jeho zasedání lze sledovat on-line prostřednictvím webových stránek města - https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/zastupitelstvo-mesta/on-line-zasedani-zm.

Program zastupitelstva viz příloha 

 

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
01.06.2020 16:58
(Aktualizováno: 1.6.2020 17:02)
Počet zhlédnutí: 1 170