Aktuality

Komunikace na TGM bude uzavřena déle, než se předpokládalo

Oprava střední části frekventované třídy T. G. Masaryka ve Frýdku se komplikuje. Při odfrézování povrchu stávající vozovky se posunuly a klesly betonové plochy autobusových zálivů. To znamená, že popraskaly a mezi jednotlivými betonovými pláty navíc vznikly i několikacentimetrové výškové nerovnosti. Rada města dnes rozhodla, že je nutné betonové autobusové zálivy opravit spolu s komunikací.

Komunikace od Rubikovy křižovatky po kruhový objezd u Kostikova náměstí tak bude uzavřena až do 26. června.

Autobusové zastávky budou mimo provoz ještě déle, a to do 17. července. Důvodem jsou technologické postupy opravy betonových zálivů, zejména ve spojitosti s vytvrdnutím betonu, což si žádá jistý čas. Autobusové zálivy by sice mohly mít povrch asfaltový jako navazující vozovka, ale vzhledem k vytíženosti zastávek by v nich autobusy brzy vyjezdily koleje.

„Pokud bychom zálivy neopravili nyní, ale třeba za rok, byla při tom poškozena i část nyní nově pokládaného asfaltového koberce, což by bylo značně neekonomické a taky by si to vyžádalo další dopravní uzavírku této frekventované komunikace, což není žádoucí. Navíc od července bude tento úsek také součástí objízdné trasy v rámci oprav ramp na estakádě, za kterou stojí Ředitelství silnic a dálnic a která potrvá až do příštího roku. Doprava tam tedy bude ještě hustější, což by nějaké pozdější opravy autobusových zastávek značně komplikovalo. Proto jsme dnes na radě rozhodli, že vzhledem k poškození betonů, které se vlivem prací tak zvaně pohnuly a klesly nebo naopak vystoupily, budou opraveny spolu s komunikací,“ vysvětlil náměstek primátora Karel Deutscher.

Práce si vyžádají úplné odstranění betonových autobusových zálivů, zřízení nového podkladu a vybetonování zálivů. Uzavírka se tedy prodlouží o dobu potřebnou na tyto práce, tedy do 26. června. Následně bude průjezd TGM povolen. Nicméně autobusové zastávky budou mimo provoz déle, z důvodu nutného tvrdnutí betonu, a to až do 17. července. Autobusy tak budou i nadále jezdit po objízdných trasách a využívat nejbližší zastávky u magistrátu a Na Veselé.

Prodloužená doba uzavírky není nic příjemného. Řidiči ale tuto situaci jistě zvládnou. Už nyní si našli své vlastní objízdné trasy, aby se jí vyhnuli, a jezdit po nich budou zhruba o tři týdny déle, než se předpokládalo. Následně ale budou projíždět vozovkou bez prasklin a výmolů.

Náklady na vybourání starých autobusových zálivů a vybudování zcela nových byly vyčísleny na 1,3 milionu korun.

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
05.06.2020 11:52
(Aktualizováno: 5.6.2020 13:38)
Počet zhlédnutí: 1 134