Aktuality

Semafory na Rubikovce jsou ve zkušebním režimu

Oprava mostu na třídě T. G. Masaryka v místě Rubikovy křižovatky byla ukončena. V současné době probíhají úkony spojené s přejímacím řízením. Ve středu byly spuštěny také nové semafory, které jsou nyní ve zkušebním režimu. Spolu s nimi byly spuštěny také nové semafory u katastrálního úřadu, které jsou ve vzájemné koordinaci se semafory na Rubikovce i semafory u magistrátu.

V rámci modernizace světelně signalizačního zařízení na Rubikovce byly instalovány nové stožáry, videodetektory, indukční smyčky a nová návěstidla s funkcí programové regulace světelného toku (stmívání). Indukční smyčky jsou uloženy v komunikaci před křižovatkou a detekují jednotlivá vozidla v jízdních pruzích za účelem jejich sčítání, prodlužování jednotlivých délek signálu volno a vyvolání signálu volno u skupin na „výzvu“. Přechody pro chodce jsou vybaveny akustickou (bezdrátovou) signalizací pro nevidomé.

Na křižovatce přibyly semafory pro chodce, a to ve směru od magistrátu (pravé odbočení) do Místku. Řidiči tam dávali přednost chodcům mířícím od parku dolů na Kostikovo náměstí, nyní jsou součástí zelené vlny. A semafor řídí také přechod pro chodce ze směru od Místku na Kostikovo náměstí.

„Semafory jsou nyní ve zkušebním režimu. Zhruba po měsíci vyhodnotíme získaná data a případně upravíme délku jednotlivých intervalů tak, aby byl průjezd křižovatkou co nejplynulejší a zároveň bezpečný. Předpokládám, že v návaznosti na spuštění opravy ramp estakády, které realizuje ŘSD, a objízdnou trasu, která povede právě po Třídě T. G. Masaryka, tedy přes Rubikovku, bude úprava intervalů nevyhnutelná,“ konstatoval náměstek pro dopravu Karel Deutscher.

Křižovatka je v tuto chvíli plně průjezdná, nicméně stále v režimu stavby, a to až do doby kolaudace.

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
03.07.2020 12:28
Počet zhlédnutí: 568