Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Archiv

DARUJ F≈M: v probíhajících sbírkách už je vybráno přes 170 tisíc Kč, hledáme také sbírky pro příští rok

Ve sbírkovém programu DARUJ F≈M, který Statutární město Frýdek-Místek spustilo v loňském roce, je letos možné přispět na pořízení nových varhan pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích a na zvelebení okolí chaty Prašivá. Doposud už bylo vybráno celkem více než 170 tisíc Kč, sbírky však pokračují až do prosince. „Město je připraveno přispět stejnou částkou, kterou se ve sbírkách podaří vybrat od lidí. Maximálně však 200 tisíc korun na chlebovické varhany a 100 tisíc korun na Chatu Prašivá,“ shrnuje princip programu náměstek primátora Jakub Míček.

Více informací ke sbírkám a odkaz na transparentní účty jsou na www.darujfm.cz. Přidáte se i Vy?

Zároveň se už pomalu rozbíhají přípravy na příští rok a hledají se vhodné účely, na které se sbírky uspořádají. Organizace, které by se chtěly do programu zapojit s veřejně prospěšným účelem s dopadem na občany Frýdku-Místku, jeho území či jeho blízké okolí, naleznou pravidla programu na https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-uzemniho-rozvoje-a-stavebniho-radu/dotace/sbirkovy-program-daruj-f-m.

DARUJ F≈M. Přispíváte dvojnásobně.

MM F-M
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU
02.09.2020 14:52
(Aktualizováno: 2.9.2020 14:57)
Počet zhlédnutí: 707