Archiv

Město pro byznys – máme bronz

Město pro byznys je srovnávací výzkum, do kterého se jednotlivá města nepřihlašují, ale do vyhodnocení je automaticky zařazeno přes dvě stě měst s rozšířenou působností. O to více těší, že Frýdek-Místek se po loňském vítězství stále drží na špici Moravskoslezského kraje a získal v letošním ročníku bronz.

„Jsme tentokrát třetí za mnohem průmyslovějším Třincem a Ostravou, ale určitě to dokazuje, že i v této oblasti rozhodně nezaostáváme. Jsme si vědomi, že úkolem samosprávy je vytvářet co nejlepší životní podmínky pro všechny, včetně odpovídajícího podnikatelského prostředí,“ řekl primátor Michal Pobucký.

„V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data ze všech oblastí, které mají pro podnikatele a firmy strategický význam. Je pro nás výzvou, abychom si postavení udrželi i v pro podnikatelskou sféru složitých koronavirových časech,“ doplnil náměstek primátora Jakub Míček.

V letošním ročníku analytici zaměřili ještě větší pozornost na kategorii přístup veřejné správy, kterou mohou radnice svými aktivitami přímo ovlivnit. Zařazeno bylo také dotazníkové šetření mezi podnikateli, jak jsou spokojeni se službami radnic v jednotlivých oblastech, a také dotazník zjišťující, jaké aktivity radnice vyvíjejí směrem k podnikatelům, ale nejen k nim. Cílem bylo více zohlednit fakt, že Město pro byznys musí být také místem, kde se dobře žije nejen podnikatelům, ale i jejich rodinným příslušníkům a zákazníkům.

Hodnotitelé na bronzovém Frýdku-Místku ocenili, že má nadprůměrný podíl ekonomických subjektů, velmi vysoký přírůstek počtu obyvatel, a to i vzhledem k nízkému indexu stáří, těch ekonomicky aktivních. „Nepřekvapí proto ani rychlý rozvoj bytové výstavby ve městě. Na druhou stranu Frýdek-Místek nezanedbává ani péči o sociálně potřebné, o čemž svědčí nadprůměrné výdaje do oblasti sociální péče. Excelentně dopadlo město i z hlediska podpory webových stránek, na nichž podnikatelé naleznou přehledně všechny potřebné informace pro svůj rozvoj,“ zní oficiální hodnocení analytiků soutěže, kterou vyhlašuje týdeník Ekonom a podporuje Svaz měst a obcí ČR. 

MM F-M, Petr Pavelka
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
11.09.2020 11:23
Počet zhlédnutí: 546