Archiv

Zákaz návštěv

Vláda do 25. října zakázala návštěvy v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem. Zákaz návštěv se vztahuje také na pacienty v nemocnicích.

Výjimkou jsou pacienti v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění (např. v hospici).  

Jaké další výjimky a na koho se vztahují - viz příloha nebo na https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABU7M5ALF

 

MM F-M, Bc. Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
12.10.2020 11:28
(Aktualizováno: 12.10.2020 11:34)
Počet zhlédnutí: 473