Aktuality

Informace statutárního města Frýdek-Místek o zrušení termínů prohlídek předmětu dražby souboru nemovitých věcí

Z důvodu usnesení vlády ČR o omezení volného pohybu lidí na území České republiky z důvodu zamezení dalšího šíření nového typu koronaviru se neuskuteční prohlídky předmětu dražby souboru nemovitých věcí (včetně budovy č.p. 1975, ul. 8. pěšího pluku, k. ú. Místek), dle dražební vyhlášky č. OSOM/1/2020, o konání dražby dobrovolné, ze dne 06.10.2020.

MM F-M
ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU
27.10.2020 12:27
Počet zhlédnutí: 462