Aktuality

Státní svátek pouze s kyticí

I letos se radnice postarala o položení květin u pomníku prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, aby připomněla 102. výročí vzniku samostatného Československého státu. Pietní akt jako takový jsme ale letos museli oželet kvůli koronavirovým opatřením.

Položením květin u této busty ale radnice symbolicky vzdala čest všem, kdo se zasloužili o vznik samostatného československého státu v roce 1918, ale také těm, kteří znovu nabytou svobodu a demokracii v dnes už samostatné České republice nadále udržují.

K počátku nové republiky Masaryk řekl: „Když se končila válka, myslel jsem: bude u nás republika, ale ze začátku řízená diktátorsky. A vidíte, naše republika se bez toho obešla.“ Ačkoliv od té doby prošla republika různými režimy a změnami, zažila diktátorské a totalitní řízení, s jejichž některými důsledky se vypořádává dodnes, je z ní v současné době opět demokratická země.

„Masaryk považoval demokracii za záruku míru pro nás i pro svět. Říkal, že chceme-li mít demokracii, musíme k tomu mít i demokraty neboli občany demokraticky smýšlející a jednající a že demokracie si žádá od každého občana aktivní zájem a zapojení se do věcí veřejných. Pro všechny tak zůstává trvalou výzvou, abychom se nestali lhostejnými k zemi, v níž žijeme, a svým jednáním k zachování demokracie aktivně přispívali,“ připomíná primátor Michal Pobucký.

MM F-M, Petr Pavelka
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
28.10.2020 13:52
Počet zhlédnutí: 272