Aktuality

KÁCENÍ PROVOZNĚ NEBEZPEČNÝCH A ODUMŘELÝCH STROMŮ

Ve Frýdku-Místku bude v následujících dnech vykáceno několik stromů. Půjde převážně o stromy, které usychají, ale také o ty, které se na první pohled jeví jako zdravé, ovšem jsou napadeny škůdci, dřevokaznými houbami nebo mají hnilobu ve kmeni a jiné rizikové defekty, které snižují jejich zdravotní stav. U těchto stromů hrozí reálné riziko rozlomení nebo vývratu, což by mohlo způsobit újmu na zdraví nebo majetku.

Referenti odboru životního prostředí a zemědělství průběžně monitorují zdravotní stav a provozní bezpečnost stromů ve své správě a vyhodnocují, který strom je nutno pokácet a na jakém bude proveden zdravotní nebo bezpečnostní ořez.

Kácení a razantní ořezy stromů budou zahájeny v prosinci a pokračovat budou až do března, kdy končí období vegetačního klidu. Konzultovány byly s dendrologem, arboristou i ochranou přírody.

Kácet se bude mimo jiné v Sadech Bedřicha Smetany u řeky Ostravice, kde je spousta stromů napadených jmelím, které z nich vysává život, pak dochází k jejich uschnutí a odumření. Ačkoli odbor životního prostředí a zemědělství bojuje proti jmelí ořezy a postřiky, nacházejí se nejen v tomto parku, ale také jinde ve městě stromy, na kterých je jmelí rozšířeno natolik, že ořezy ani postřiky již nepomohou a stromy musí být pokáceny z důvodu nízké provozní bezpečnosti.

Dále budou káceny stromy například na ulici Antala Staška.  Jeden smrk tam usychá a u druhého byly za pomoci přístrojového měření zjištěny defektní kořeny. Kvůli hnilobám ve kmeni bude na ulici Horní vykáceno několik vrb, dále akát na ulici Potoční a na ulici Lesní javor a smrk, který je nestabilní. Kvůli defektnímu větvení a rozsáhlé hnilobě bude pokácen topol před 6. ZŠ a jmelím prorostlé odumírající topoly na ulici Na Hrázi a Na Poříčí. Silně napaden dřevokaznými houbami je také dub na ulici Jiráskova a červenolistá okrasná slivoň na ulici Novodvorská. I tyto stromy budou muset být pokáceny.

„Za vykácené stromy, a to jak v parcích, tak i na sídlištích, se snažíme v co nejvyšší míře vysazovat stromy nové. Musíme ale současně také dbát na to, že je nesmíme vysadit v ochranném pásmu plynovodů, horkovodů a sítí všeobecně, což je zejména v sídlištní zástavbě velmi omezující. Nicméně i tak každoročně vysazujeme stovky stromů, loni to bylo dvě stě, letos tři sta a k tomu každoročně přes tisíc keřů,“ řekl primátor Michal Pobucký.

Ve veřejné zeleni město vysazuje převážně stromy listnaté, které se v městském prostředí lépe adaptují a ve vyšší míře zachycují prach, eliminují hluk a v horkých letních dnech plní funkci přírodní klimatizace. Je tedy v zájmu města vysazovat stromů co nejvíce. „A proto také nabízíme našim občanům vysadit je na náklady města na soukromých pozemcích a zahradách,“ připomenul primátor Pobucký.

MM F-M, Bc. Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
30.11.2020 10:04
(Aktualizováno: 30.11.2020 10:30)
Počet zhlédnutí: 352