Aktuality

Prodloužení uzavírky cyklostezky pod centrálním hřbitovem ve Frýdku do 19.2.2021

Důvodem změny termínu uzavírky do 19.2.2021 do 14:00 hodin jsou komplikace spojené s realizací dešťové kanalizace a to zejména střety s inženýrskými sítěmi a jejím těsným souběhem s těmito sítěmi a to vše prováděné v hloubkách větší jak 4 m.

Investorem stavby je Statutární město Frýdek-Místek. Žádost o povolení uzavírky podala společnost TS a.s., která je i zhotovitelem stavby. Objízdná trasa je vedena po místní komunikaci ul. Na Podvoláni a silnici II/648 Slezská. Grafické znázornění je v příloze.

MM F-M
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
01.12.2020 06:48
(Aktualizováno: 1.12.2020 06:51)
Počet zhlédnutí: 314