Archiv

Možnost návštěv v sociálních zařízeních

Vláda s účinností od 5. do 12. prosince umožňuje za určitých podmínek návštěvy v zařízeních sociálních služeb. Jednou z podmínek je negativní antigenní test na koronavirus, který je možné podstoupit v daném zařízení.

Jak to bude fungovat například v Domově pro seniory v Místku?

https://www.dsfm.cz/aktuality/136-nova-podoba-navstev-na-nasem-zarizeni-od-05-12-2020  

Zdroj: Domov pro seniory

Domov pro seniory v Místku umožňuje dva typy návštěv..

1.      V provozu je setkávací místnost

Setkávací místnost je pouze v budově na ulici 28. října 2155. V budově na ulici Školská 401 není možnost tuto místnost zřídit z technických důvodů.

Setkání v setkávací místnosti je možné pouze s uživatelem, který je samostatně mobilní či je schopen převozu na invalidním vozíku. Setkávací místnost neslouží k ponechávání balíčků pro uživatele.  

  • Zájemce o setkání s uživatelem si telefonicky rezervuje termín, tedy přesné datum a čas, s pracovníkem recepce na telefonním čísle 558 441 811.
  • Rezervace jsou přijímány minimálně 24 hodin předem. (Tedy termín na 15.00 hodin, nejpozději do 15.00 hodin předešlého dne.) 
  • Setkání je možné od pondělí do neděle v čase 14.00 – 17.00 hodin v délce 20 minut 1 x za týden (tzn. 1 uživatel 1 návštěva za týden).
  • V den a hodinu setkání se zájemce dostaví k bočnímu vchodu z parkoviště (od restaurace Golf). Zazvoní na zvonek. Vpuštěn je pracovníkem recepce.  
  • Žádáme návštěvníky místnosti, aby sledovali pokyny, které jsou na dveřích místnosti a u jednotlivých technických vybavení.
  •  V případě, že se zájemce nebude moci na setkání dostavit, informuje o tomto s předstihem na telefonním čísle 558 441 811.

Pro případné podněty k setkáním či setkávací místnosti samotné nás můžete kontaktovat na e-maily sociálních pracovnic.

 

2.      Přímá návštěva uživatele

·      Přímá návštěva není možná u uživatele, který je v karanténě, či je pozitivní na COVID-19. O této situaci bude blízká osoba informována sociálními pracovnicemi zařízení.

·      Přímá návštěva u uživatele je možná pouze v případě, že:

§  Návštěvník doloží potvrzení od svého praktického lékaře o prodělání překonání onemocnění COVID-19, doba od onemocnění nesmí být delší než 90 dnů (potvrzení přináší na budovu, na kterou jde vykonat návštěvu)

nebo

§  návštěvník doloží potvrzení o negativním PCR testu či POC testu, které není starší než 48 hodin (potvrzení přináší na budovu, na kterou jde vykonat návštěvu)

nebo

§  návštěvník se podrobí antigennímu testu POC v našem zařízení, který bude prováděn v budově na ulici 28. října (pro návštěvníky obou budov). POC testy budou vykonávány pouze v následujících termínech:

  4.12.2020 10:00 – 11:00 hodin a 14:00 – 15:00 hodin

  7.12.2020 10:00 – 11:00 hodin a 14:00 – 15:00 hodin

  9.12.2020 10:00 – 11:00 hodin a 14:00 – 15:00 hodin

11.12.2020 10:00 – 11:00 hodin a 14:00 – 15:00 hodin

Ø Z kapacitních důvodu se na test musí zájemce předem objednat, a to na telefonním čísle 558 441 811.

Ø V uvedených termínech bude proveden test pouze jednomu návštěvníkovi jednoho uživatele. (Tzn. další návštěvník daného uživatele bude moci být otestován až v případných termínech po datu 11. 12. 2020.)

Ø Platnost testu je 48 hodin. Výsledek není možno použít pro jiný účel než návštěvu uživatele v našem zařízení. Nevydáváme žádné potvrzení.

Ø Čekat na provedení testu budou návštěvníci před hlavním vchodem budovy, odkud budou vyzvání ke vstupu pracovníkem zařízení. 

·      Dále musí mít návštěvník po celou dobu návštěvy, tzn. pobytu v prostorách zařízení, ochranný prostředek dýchacích cest, a to min. respirátor KN95, N95, FFP2 a vyšší třídy bez výdechového ventilu.

·      Před umožněním návštěvy je návštěvník dotazován na symptomy onemocnění COVID-19 formou dotazníku/čestného prohlášení. Každá osoba je povinna vydezinfikovat si ruce. Následně je mu změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nebude vpuštěna dále do budovy domova.

·      Návštěvy se mohou zúčastnit maximálně dvě osoby na jednoho uživatele. (Připomínáme, že test může být v našem zařízení proveden pouze jedné z nich, jak je výše uvedeno.)

·      Návštěvní hodiny jsou určeny:

§  budova na ulici 28. října mezi 9.00 – 18:00 hodinou,

§  budova na ulici Školská mezi 9.00 – 11.00 a 12.00 – 17.00 hodinou.

·      Doba návštěvy je doporučena na 30 minut u uživatelů na dvoulůžkovém a vícelůžkovém pokoji, nebo 60 minut u uživatelů na jednolůžkovém pokoji.

·      Po vstupu na příslušný Domov (II, III, IV), kde bydlí uživatel, za kterým jde návštěva, je návštěvníkovi k dispozici návštěvnický plášť, rukavice, a to u personálu příslušného Domova. V budově Školská budou probíhat návštěvy ve společenské místnosti. 

·      Návštěvník by měl dodržovat odstup min. 2 metry od všech ostatních osob v našem zařízení (uživatel i pracovník). Vhodné je také omezit fyzický kontakt s uživatelem, kterého přišel navštívit.

Příloha: Vláda ČR - usnesení 1264

MM F-M, Bc. Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
04.12.2020 13:37
(Aktualizováno: 4.12.2020 13:45)
Počet zhlédnutí: 404