Aktuality

Ve městě se měří emise, data poslouží k výsadbě vhodné zeleně pohlcující škodliviny v ovzduší

Statutární město Frýdek-Místek se zapojilo do projektu CLAIRO, který se zabývá měřením emisí v návaznosti na plánování a způsob výsadby vhodného typu zeleně, která je schopná pohlcovat a snižovat množství škodlivin, zejména prachu, v ovzduší.

„Ve městě jsou od konce října minulého roku v provozu tři měřící senzory. Instalovány byly na sloupy veřejného osvětlení jak v místech znečištění intenzivní dopravou, tak v klidnější lokalitě, kde je ovšem potenciálním zdrojem znečištění lokální vytápění. Měří se tak na průtahu městem, tedy na Hlavní třídě v blízkosti ZUŠ, na křižovatce ulic Revoluční a Bruzovská u magistrátu a v lokalitě Panských Nových Dvorů na ulici Spojovací,“ vyjmenoval primátor Michal Pobucký.

Měření by mělo být podle tvůrců projektu ukončeno v červnu, aby byly k dispozici údaje o stavu ovzduší jak v letním, tak i v zimním období. Měřící sensory jsou plně soběstačné, napájené z baterie dobíjené v denních hodinách solárními panely. Městu byly zapůjčeny zdarma.

„Ve městě každým rokem vysazujeme stovky nových stromů a tisíce keřů, které pohlcují škodliviny v ovzduší, ale také tlumí hlučnost z dopravy. Výsledky projektu nám poskytnou nové poznatky o stavu ovzduší ve městě a doporučí výběr vhodné zeleně a způsob její výsadby tak, aby pomáhala co nejúčinněji snižovat množství prachu v ovzduší. Součástí projektu je totiž také databáze téměř dvou stovek rostlin s prokazatelným vlivem na snížení znečištění ovzduší. Cesta k lepšímu životnímu prostředí se tak ještě zefektivní a naše snažení tomu napomoci se tak umocní,“ doplnil primátor Pobucký. 

Naměřená data jsou již nyní k dispozici on-line ve veřejně přístupném systému https://www.airsens.eu/online-prostredi/, mohou tedy poskytnout doplňkovou informaci o znečištění ovzduší ve vybraných lokalitách.

Projekt CLAIRO byl zahájen v roce 2018 a ukončen má být v roce 2022. Zapojeny jsou do něj města Ostrava, Opava, Třinec, Frýdek-Místek a Karviná. Měřit by se mělo také v Havířově a Rychvaldu.

Projekt je realizován týmem odborníků z několika institucí a subjektů. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava zajišťuje měření a vyhodnocení dat.  Slezská univerzita v Opavě se zabývá návrhem struktury a skladby výsadby zeleně a vytváří on-line databázi rostlin s potenciálem vyššího záchytu znečišťujících látek. Univerzita Palackého v Olomouci se v projektu zaměřuje na vytvoření inovativní zálivky obsahující fytohormony a biostimulanty pro odolnost rostlin. Moravskoslezský kraj se na projektu podílí zejména spolufinancováním a výběrem měst v regionu vhodných pro transfer zjištěných poznatků.

Více o projektu na https://clairo.ostrava.cz/

 

MM F-M, Bc. Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
13.01.2021 14:36
Počet zhlédnutí: 384