Archiv

Vláda zpřísnila krizová opatření, platí od 30. ledna

V sobotu 30. ledna vstupují v platnost nová přísnější krizová opatření, které mají za cíl omezit šíření epidemie Covid-19. Na mimořádném jednání o nich ve čtvrtek 28. ledna 2021 rozhodla vláda.

Zdroj: Úřad vlády ČR

Změna pravidel pro volný pohyb osob. Od půlnoci z pátku na sobotu začne platit například nová podmínka, že lidé mohou cestovat na své chaty a chalupy, avšak pobývat na nich smějí jen členové jedné domácnosti. Vláda také nařídila, aby lidé omezili kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti na nezbytně nutnou míru a důrazně doporučila, aby se lidé zdržovali v místě bydliště pouze se členy vlastní domácnosti a osobami, o které člen domácnosti pečuje, a aby při styku s jinými osobami používali respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2 nebo KN95. Zpřísňují se i pravidla pro pobyt cizinců na území České republiky https://www.vlada.cz/.../aktualne/volny-pohyb-0079.pdf

V oblasti maloobchodu a služeb vláda řešila především problém s obcházením zákazu poskytování ubytovacích služeb zneužíváním výjimky možnosti ubytování v případě služebních cest. Proto bude od soboty možné takové ubytování poskytnout pouze osobám, které se prokáží dokladem od zaměstnavatele nebo objednatele služeb o účelu služební cesty. Z dosud platných výjimek byly nově zcela vyňaty prodeje zboží na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách. Povolen zůstává jen provoz těch mobilních prodejen, které zajišťují prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možné toto zboží zakoupit v jiné provozovně. Zpřísňují se i pravidla pro provoz lanovek a vleků. Nově bude povolen provoz lanových drah pouze pro zajištění dopravní obslužnosti v rámci veřejných služeb a lyžařských vleků a lanových drah výhradně pro zajištění zásobování nebo chodu kritické infrastruktury https://www.vlada.cz/.../akt.../maloobchod-a-sluzby-0078.pdf

Od soboty také opět dochází k zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních na odděleních akutní péče. Výjimku budou mít za přísnějších podmínek třetí osoby při porodu, návštěvy pacientů s omezenou svéprávností a návštěvy pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění https://www.vlada.cz/.../navstevy-ve-zdrav--zarizenich...

Změna v pravidlech pro plošné antigenní testování na covid-19. Od 1. února se interval mezi testy plně hrazenými ze zdravotního pojištění zkracuje z pěti na tři dny. Kabinet tím chce vyjít vstříc především pendlerům, kteří se nově musí prokazovat dvakrát týdně negativními testy při cestách za prací do Německa https://www.vlada.cz/.../cele-zneni-antigenni-testy-0081.pdf

MM F-M, Bc. Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
29.01.2021 09:33
(Aktualizováno: 29.1.2021 09:34)
Počet zhlédnutí: 406