Archiv

Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku - PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

Na základě tohoto dokumentu jsme čerpali finanční prostředky z fondů EU, které nyly k dispozici v rámci Regionálního operačního programu, prioritní osy 3 - Rozvoj měst, oblasti podpory 3.1 - Rozvojové póly regionu. O dotace v této oblasti se ucházelo 5 statutárních měst v Moravskoslezském kraji s počtem obyvatel nad 50.000. Z témat, které byly k dispozici, vybrala rada města pro zpracování IPRM pro ROP téma „přitažlivé město“. V rámci tohoto tématu lze realizovat projekty na území celého města sledující tyto cíle:

  • obnova zanedbaných území města pro podnikání a/nebo služby;
  • úprava a obnova zanedbaných nebo nedostatečně využívaných prostranství;
  • zvýšení kvality exponovaných veřejných prostranství ve městech;
  • zvýšení kvality zón bydlení a veřejných služeb;
  • budování a/nebo zvýšení kvality infrastruktury pro kulturu, volný čas nebo cestovní ruch;
  • ochrana a obnova památek a jejich využití pro kulturu, volný čas nebo cestovní ruch.

Více informací o programu se můžete dovědět na webu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Schválený dokument IPRM najdete zde.

Ing. Pavel Osina
Integrovaný plán rozvoje města
17.04.2008 13:22
(Aktualizováno: 7.4.2017 22:08)
Počet zhlédnutí: 13 089