Archiv

Rozšíření služeb pro podnikatele i veřejnost

Počátkem příštího roku bude možné požádat na Živnostenském úřadě o výpis z Rejstříku trestů na počkání. Za okamžitou zpětnou vazbu žadatel zaplatí padesátikorunu, avšak stále bude mít možnost nechat si výpis zaslat poštou na doručovací adresu, který obdrží během 14 dnů. V tomto případě zůstane poplatek bez změn v podobě padesátikorunového kolku. Magistrát města tímto rozšiřuje služby, které dosud nabízel v podobě ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy, přičemž dosud vydával výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku a výpisy z katastru nemovitostí. Osvědčí-li žadatel právní zájem může požadovat vydání výpisu z neveřejné části živnostenského rejstříku. Další novinkou je výpis z evidence zemědělských podnikatelů, kterého žadatel může využít při získání dotace nebo při založení účtu v bance. Změnou legislativy dochází také k úpravám podacích míst pro uplatnění žádosti o výpis z Rejstříku trestů, kdy posledním dnem v roce tato možnost zaniká v případě státních zastupitelství, které v našem městě sídlí v budově okresního soudu. Rovněž dochází k úpravám v sazebníku poplatků, které se týkají vydání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy. Za první stránku je poplatek stanoven na 100 korun a za každou další i započatou stránku 50 korun. Současně pracoviště živnostenského úřadu na Radniční 1148 ve Frýdku provádí vidimaci a legalizaci, tzn. ověřuje listiny a podpisy. Zde zůstávají poplatky na stávající úrovni, tzn. ve výši 30 korun za každou i započatou stránku nebo za každý podpis či otisk razítka. V rámci zaváděcího provozu praxe ukázala, že v některých případech u klientů s větším počtem listin určených k vidimaci či legalizaci se plynulý provoz blokuje, tudíž lze využít objednávkového systému. Klient si telefonicky či elektronickou poštou předem sjedná den a hodinu předání dokumentů včetně termínu, kdy si písemnosti přednostně vyzvedne. Tuto službu je možno sjednat v úředních hodinách osobně v budově magistrátu na Radniční 1148 v přízemí kancelář č. 131 nebo v pracovních dnech od 8.00 do 18 hod. na uvedených kontaktech: pevná linka: 558609192 mobil: 777921809 e-mail: zivnost@frydekmistek.cz
MM F-M
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
03.01.2008 08:47
Počet zhlédnutí: 6 606