Archiv

Zastupitelé odhlasovali nové autobusové stanoviště

Jedním z hlavních bodů 22. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku bylo přemístění místeckého autobusového stanoviště do lokality u vlakového nádraží ve Frýdku. Kolem této problematiky se otevřela široká diskuze, během níž se skloňovala hlavní otázka, a sice, zda-li je nové nádraží skutečně nutností. „Doprava ve městě houstne, výstavba obchvatu se neustále oddaluje a kdo projíždí pravidelně kolem tří hodin odpoledne hlavním průtahem městem, dobře ví, jaké tam vznikají zácpy. Současné autobusové stanoviště nevyhovuje z hlediska bezpečnosti. Odpoledne bývá plné dětí, které dojíždějí z okolí do škol a po pravdě, já si neumím si představit, co bychom dělali, kdyby se tu stala nějaká vážná nehoda. Kdo za to potom ponese zodpovědnost? Je to skoro naší povinností tuto situaci řešit,“ prohlásil místostarosta Petr Cvik. „V rámci projektu se budou řešit i sjezdy z hlavního průjezdu, aby byly bezpečné. Vše jsme důkladně zvažovali. Naším zájmem je ulehčit centru města od dopravy, které bude s přípravou průmyslové zóny v Nošovicích přibývat. Navíc jsme konečně dosáhli na dotaci a slíbený máme i nemalý příspěvek od ČSAD. Bylo by nerozumné takovéto finanční pomoci nevyužít, když už jsme ji získali,“ dodal místostarosta Miroslav Dokoupil. Náklady na výstavbu stanoviště dosáhnou asi 65 milionů korun, minimálně 17 milionů přislíbila společnost ČSAD, zhruba 24 milionů korun pak půjde z dotace SROP. Zastupitelstvo dnes vzalo přidělení této dotace na vědomí a rozhodlo o závazku města financovat projekt z vlastních zdrojů v plné výši. Dotaci totiž dostane na pokrytí nákladů až dodatečně. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
07.11.2005 16:45
Počet zhlédnutí: 13 009