Archiv

NOVÉ AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ BYLO PŘEDÁNO DO UŽÍVÁNÍ ČSAD a.s.

Nové autobusové nádraží ve Frýdku-Místku bylo dnes slavnostně předáno do užívání společnosti ČSAD a.s. Frýdek-Místek. Je připraveno k provozu. Cestujícím začne sloužit 9. prosince, kdy také vstoupí v platnost nové jízdní řády. Autobusové nádraží se nachází ve frýdecké lokalitě Na Poříčí, vedle nádraží ČD. „Náklady na jeho vybudování dosáhly bezmála 64 milionů korun, přičemž 24milionů 624 tisíc korun činí dotace Evropské unie a dalších 20 milionů uhradila společnost ČSAD a.s., za dvacetiletý pronájem nádraží. Vlastní náklady Statutárního města Frýdek-Místek jsou vyčísleny na 19,072 milionů korun,“ řekl náměstek primátora Miroslav Dokoupil. Důvodů pro výstavbu autobusového nádraží v jiné části města bylo několik. „Provozní kapacita starého autobusového stanoviště v Místku již byla nedostačující a chybějící nástupiště představovala nebezpečí pro cestující. Velkou roli při rozhodování o umístění nového autobusového nádraží sehrála také dopravní situace ve městě. Vjezd a výjezd ze současného stanoviště blokoval provoz na Hlavní třídě, tedy na průtahu městem. Cílem bylo také držet trend propojení autobusové dopravy s vlakovou. Zároveň chci zdůraznit, že i přes investice vložené do vybudování nového autobusového nádraží, nebudeme zvyšovat cenu jízdného. Troufám si říci, že máme nejlevnější jízdné v celém kraji, ne-li v celé České republice,“ uvedl náměstek primátora Petr Cvik. Nové autobusové nádraží nabídne cestujícím větší komfort. „V nádražní budově se nachází velká vstupní hala s čekárnou a veřejnými toaletami, umístěn je zde také novinový stánek, občerstvení – bufet a cestovní kancelář ČSAD. Nad vstupní halou byla vybudována galerie, o jejímž využití zatím ČSAD a.s. jedná. Přehledný bude také vnitřní informační systém, a to díky audiovizuální technice. Nádraží má celkem 6 nástupišť a v jeho blízkosti je k dispozici také parkoviště pro 26 osobních vozů, přičemž dvě místa jsou určena pro zdravotně a tělesně postižené řidiče,“ potvrdil manažer ČSAD, Ing. Zbyněk Rýpar. V souvislosti s přestěhováním autobusového nádraží bylo nutné vypracovat optimalizaci dopravy. „V novém systému MHD se počítá s 9 autobusovými linkami. Trasy některých linek byly pozměněny nebo zkráceny. Největší změnu zaznamenají lidé, kteří cestovali linkou č.8, tato linka bude od 9. prosince součástí nové linky č.7. Jsme připraveni na to, že občané nám budou podávat připomínky a návrhy k doladění nového systému. Budeme je shromažďovat, vyhodnotíme je a pokud to bude možné, necháme je zapracovat do konečné podoby jízdních řádů, které by platily od poloviny příštího roku,“ přislíbil vedoucí odboru dopravy Miroslav Hronovský. Jízdní řády jsou již nyní zveřejněny na internetových stránkách města www.frydek-mistek.cz  – radnice-organizační struktura-odbor dopravy-zprávy z odboru, ale také na stránkách ČSAD a.s. www.3csad.cz . V prodeji pak budou jízdní řády od 3.prosince, a to v přepravní kanceláři na starém autobusovém stanovišti. Příměstská doprava není v kompetenci města, zodpovídá za ni Krajský úřad Moravskoslezského kraje. „Řidiči jistě ocení plynulejší průjezd městem, ke kterému přispěje vypnutí semaforů u autobusového nádraží v Místku. Na jeho místě vznikne záchytné parkoviště pro místeckou zónu, což přivítají návštěvníci tržnice, polikliniky, ale i budovy magistrátu na Palackého ulici,“ dodal náměstek primátorky Petr Cvik, který má ve své gesci dopravu a silniční hospodářství. Prosíme občany o shovívavost a trpělivost při zavádění nového systému MHD. Naší snahou je zprovoznit systém, který by v maximální míře odpovídal potřebám a požadavkům obyvatel našeho města.
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
29.11.2007 15:03
Počet zhlédnutí: 8 405