Archiv

MĚSTO VYKOUPILO POZEMKY PRO HOSPIC

Vedení magistrátu uspořádalo pro zastupitele města seminář k plánované výstavbě hospice. Do roku 2010 má být vybudován ve frýdecké lokalitě za nemocnicí. Náměstek primátora Miroslav Dokoupil přítomné informoval o tom, že všechny potřebné pozemky již město vykoupilo. „V letošním roce dokončíme projektovou dokumentaci, která je nutná pro získání stavebního povolení. Příští rok by mohla být vypsána soutěž na zhotovitele stavby a nejpozději v roce 2010 by měl hospic přijímat klienty,“ řekl náměstek Dokoupil. Hospic bude mít pokojovou a obslužnou část. „Pokoje klientů budou vzhledem ke konfiguraci terénu natočeny na jihozápadní stranu, aby z nich byl výhled do krajiny a současně byly co nejvíce prosluněny. Přízemní pokoje jsou koncipovány tak, že je z nich možné vyjet do tzv. vnitřní zahrady. Pokoje klientů jsou převážně jednolůžkové s přistýlkou pro příbuzné. Pamatováno je ale také na klienty, kteří nechtějí být na pokoji sami a proto budou v hospici dva dvoulůžkové pokoje. Do obslužné části je zakomponována ošetřovna, zázemí pro zdravotnický personál a sociální pracovnice, dále kaple , atrium, místnost pro duchovního, i pokoje pro rodinné příslušníky klientů. Své místo tam bude mít také jídelna a bufet. Zda bude mít hospic vlastní kuchyň zatím není jasné. Odpověď na tuto otázku zůstává otevřená. Uvažujeme totiž o spolupráci s nedalekou nemocnicí. Její ředitel Miroslav Přádka, který je rovněž zastupitelem města, se jednáním na toto téma nebrání a naopak sám řekl, že by pro město byla spolupráce výhodná. V nemocniční kuchyni se podle něj denně připravuje až 40 druhů dietních jídel, která by byla pro klienty hospice jistě vhodná,“ dodal náměstek Dokoupil. Provozovatelem hospice by mělo být město. Investice jsou odhadovány na 100 miliónů korun, přičemž financování z jiných peněz než z městského rozpočtu zatím není zajištěno. Rada města ale zřídila pracovní skupinu k problematice Hospice, která má za úkol prověřit možnosti získání dotace na jeho výstavbu, zajistit zařazení hospice do sítě zdravotnických zařízení a zajistit uzavření smlouvy s VZP, případně s dalšími zdravotními pojišťovnami. Předsedou této pracovní skupiny je uvolněný radní města Ivan Vrba a členy jsou náměstek primátorky Michal Pobucký a ředitel frýdecké nemocnice, který je současně zastupitelem města, Miroslav Přádka.
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
13.02.2008 09:31
Počet zhlédnutí: 3 643