Archiv

CHODCE OCHRÁNÍ PŘECHODY 3. GENERACE

Statutární město Frýdek- Místek bude jedním z prvních měst na severní Moravě, které vybuduje „Bezpečné přechody 3. generace“ zvyšující bezpečnost všech účastníků silničního provozu, zejména pak chodců. Radní města rozhodli, že ještě v tomto roce budou zahájeny přípravné práce na dvou přechodech pro chodce, a to na čtyřproudové komunikaci na ulici Ostravská směrem k 8. ZŠ a dvouproudové komunikaci na ul. Novodvorská u 11. ZŠ. „Město Frýdek-Místek je značně dopravně zatíženo, komunikace jsou zde většinou tří až čtyřproudové a přecházení chodců je na některých místech zvlášť nebezpečné. Proto jsme se rozhodli vybudovat na takovýchto místech tzv. přechody 3. generace, které ochrání chodce ve dne i v noci po celý rok. Tyto přechody se řídí požadavkem - vidět a být viděn,“ uvedl náměstek primátora Petr Cvik s tím, že cílem navrhované úpravy je zvýraznit výskyt chodce na přechodu do zorného pole řidičů.  Bezpečné přechody 3. generace jsou vybaveny LED návěstidly zapuštěnými uprostřed bílých pruhů ZEBRA, dopravní značkou přechodu pro chodce s blikačem oranžové barvy ve tvaru chodce a svítidly. Součástí přechodu je také detekční zóna, která zahrnuje celou plochu přechodu pro chodce společně s částí chodníku těsně přiléhajícího k přechodu pro chodce.  Při vstupu chodce do této detekční zóny začnou svítící LED návěstidla ve vozovce barevně blikat a rozsvítí se oranžové LED indikátory ve tvaru vykračujícího chodce na dopravní značce. Jakmile chodec detekční zónu opustí, systém bez prodlení přechází do klidového stavu. I velmi pomalu jdoucí osoba malého vzrůstu je spolehlivě registrovaná po celou dobu přecházení vozovky. Detekční systém je napájen z malého rozváděče umístěného na sloupech přisvětlení přechodu pro chodce. I řidiči, kteří nesledují silniční dopravní značení, tak získají informaci o aktuální změně (bezpečnostním riziku) přímo z vozovky z jejich směru jízdy i ze souběžného směru nebo protisměru.  „V letošním roce budou zahájeny přípravné práce na úpravě dvou přechodů pro chodce na přechody třetí generace na ul. Ostravská a Novodvorská. Budou mít zapuštěná LED návěstidla, dopravní značku přechodu pro chodce s blikačem  a systém aktivní detekce chodce. Funkční by měly být od května příštího roku. Náklady jsou vyčísleny na téměř dva miliony čtyři sta tisíc korun, které budou hrazeny z městského rozpočtu. V rámci úprav dalších přechodů pro chodce ve městě budeme žádat o dotace. Následně by měly být upraveny přechody pro chodce např. na ulici Bruzovská - u nemocnice, Frýdlantská - u Ještěra nebo ČSA - u 8. ZŠ,“ dodal náměstek primátora Petr Cvik.   Přechody pro chodce 3. generace poskytují ochranu svým uživatelům non-stop po celý rok.
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
26.11.2008 14:31
Počet zhlédnutí: 3 445