Archiv

MĚSTO ZVYŠUJE BEZPEČNOST NA PŘECHODECH PRO CHODCE

Statutární město Frýdek - Místek je jedním z prvních měst na severní Moravě, které buduje „Bezpečné přechody 3. generace“ zvyšující bezpečnost všech účastníků silničního provozu, zejména pak chodců. První takovýto přechod pro chodce vznikl na čtyřproudové silnici na ulici Ostravská, do provozu bude slavnostně uveden v úterý 16. června ve 12:30 hodin. „Město Frýdek-Místek je značně dopravně zatíženo, komunikace jsou zde většinou tří až čtyřproudové a přecházení chodců je na některých místech zvlášť nebezpečné. Proto jsme se rozhodli vybudovat na takovýchto místech tzv. přechody 3. generace, které ochrání chodce ve dne i v noci po celý rok. Tyto přechody se řídí požadavkem - vidět a být viděn,“ uvedl náměstek primátora Petr Cvik s tím, že cílem navrhované úpravy je zvýraznit výskyt chodce na přechodu do zorného pole řidičů. Bezpečné přechody 3. generace řidiči uvidí již z dálky, a to díky speciálním světlům zapuštěným ve vozovce uprostřed bílých pruhů Zebra, které nepřetržitě svítí, dále díky zvláštnímu nasvětlení a také dopravní značce přechodu pro chodce s blikačem oranžové barvy ve tvaru chodce. Součástí tohoto přechodu je také detekční zóna , která zahrnuje celou plochu přechodu pro chodce s částí chodníku. Při vstupu chodce do této detekční zóny začnou svítící světla zapuštěné v bílých pruzích Zebry blikat a rozsvítí se také oranžové světla ve tvaru chodce na dopravní značce. Jakmile chodec detekční zónu opustí, systém bez prodlení přejde do klidového stavu, to znamená, že přestane blikat a bude pouze svítit. I řidiči, kteří při řízení dostatečně nesledují dopravní značení, tento přechod nemohou přehlédnout. „V loňském roce byly zahájeny přípravné práce na úpravě dvou přechodů pro chodce na přechody 3. generace na ul. Ostravská a Novodvorská. Budou mít zapuštěná LED návěstidla, dopravní značku přechodu pro chodce s blikačem a systém aktivní detekce chodce. Funkční by měly být během června letošního roku. Náklady jsou vyčísleny na téměř dva a čtvrt milionu korun, které budou hrazeny z městského rozpočtu. V rámci úprav dalších přechodů pro chodce ve městě budeme žádat o dotace. Následně by měly být upraveny přechody pro chodce například na ulici Bruzovská - u nemocnice, Frýdlantská - u Ještěra nebo ČSA - u 8. ZŠ,“ dodal náměstek primátora Petr Cvik. Statutární město Frýdek-Místek získalo v těchto dnech dotaci 347 700 korun od Moravskoslezského kraje na nasvětlení přechodů pro chodce na ulici Slezská, J. Čapka a V. Závady. V místě těchto přechodů přibudou samostatná přídavná osvětlení, která v době snížené viditelnosti řidiče upozorní na blížící se přechod pro chodce. Celkové náklady na tuto akci jsou vyčísleny na 463 700 tisíc korun, rozdílnou částku uhradí město ze své kasy. Úprav by se ještě letos měly dočkat také přechody pro chodce na ulicích 17. listopadu, Bruzovská, Frýdlanstká u Novorestu a v Chlebovicích na silnici I/48, které by měly získat solární směrové ukazatele. Tyto ukazatele jsou napájeny sluncem a mohou být použity samostatně a nezávisle na elektrické síti. Jsou jednoduše instalovatelné do betonu, živice nebo podobných povrchů a pomáhají zabezpečovat noční silniční provoz. V rámci zvýšení bezpečnosti v silničním provozu město uspělo také s žádostí o dotaci na nákup informačních ukazatelů rychlosti, které budou rozmístěny po celém území města, například v ulicích Lískovecká, Revoluční, Slezská, 17. listopadu, Ostravská, ale také ve Skalici, Zelinkovicích, Chlebovicích nebo Lískovci (2 ks). Celkové náklady na pořízení 10 kusů tzv. radarových měřičů rychlosti jsou vyčísleny na 999 tisíc korun, dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury činí 799 tisíc korun, rozdílnou částku uhradí město ze svého rozpočtu.
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
16.06.2009 12:03
Počet zhlédnutí: 3 436