Archiv

EKONOMICKÁ KRIZE DOPADÁ I NA MĚSTO

Zastupitelé města schválili pátou změnu rozpočtu pro letošní rok. Důvodem je celosvětová ekonomická krize a s ní související propad daňových příjmů, který oproti původnímu schválenému rozpočtu pro rok 2009 již překročil hranici 72 milionů korun. Město proto musí přistoupit k dalším úsporným opatřením. V odhadech o výši propadu daňových příjmů vycházíme z informací ministerstva financí, místního finančního úřadu a plateb inkasa daňových příjmů v tomto roce. V průběhu první poloviny letošního roku jsme provedli úsporná opatření ve výši 45 milionů korun, kdy jsme upustili od realizací některých investičních akcí, zrušili jsme fond reprezentace a propagace města a zavedli provozní úspory. Nyní jsme navrhli další úspory ve výši 27,6 milionů korun, které v pondělí schválili zastupitelé. Úspory se dotýkají provozní, personální i investiční oblasti. Nepřijímáme nové zaměstnance za ty, kteří odcházejí do důchodu nebo končí pracovní poměr na dobu určitou (letos se jedná o 15 lidí). Již tři měsíce jsou na minimum omezeny jízdy referenčními vozy a školení úředníků, omezen je také nákup tiskáren, kopírek a podobně. Nebude zakoupena nová telefonní ústředna, nebude poskytnuta dotace na nákup nových autobusů, nebudou realizovány některé plánované rekonstrukce komunikací. Některé investiční akce, jako např. rekonstrukce semaforů na křižovatce U Rady nebo rekonstrukce dětského hřiště na ul. Komenského, jsou přesunuty do roku 2010. V současné době připravujeme rozpočet na rok 2010, který bude vyrovnaný, ale značně snížený. Předpokládáme, že v příštím roce budou daňové příjmy města ve srovnání s letošním rokem nižší o dalších 52 milionů korun, což přinese další úsporná opatření.
MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
04.11.2009 15:42
Počet zhlédnutí: 2 662