Slovo vedení města

Nová organizační struktura zajistí kontrolu nad efektivním využitím dotací

Vážení spoluobčané, Rada města Frýdku – Místku na své 6. schůzi konané 8. ledna 2007 rozhodla o některých změnách v organizační struktuře magistrátu města Frýdku – Místku. Mimo jiné rozhodla o tom, že s účinností od 9.1.2007 má náš magistrát „ útvar kvality a auditu“, ve kterém je nyní zařazeno 5 zaměstnanců – stávající interní auditor a 4 kontrolorky, které přešly z oddělení rozpočtu a kontroly finančního odboru. Vznik takové útvaru vychází ze zákona o finanční kontrole. Tento útvar bude mimo jiných povinností daných zákonem například zjišťovat hospodárnost, efektivnost a účelnost nakládání s dotacemi poskytnutých městem Frýdek – Místek jednotlivým subjektům. Bude také provádět veřejnosprávní kontrolu u příspěvkových organizací města a interní audity jednotlivých činností našeho magistrátu. Nový útvar bude současně zajišťovat řízení kvality činností magistrátu dle norem ISO. Toto bude důležité především pro zvýšení našich možnosti získat dotace z evropských fondů. Po zkušenostech získaných z jiných statutárních měst jsem přesvědčena, že tato organizační změna je krok správným směrem.
Ing. Eva Richtrová
Glosa vedení města
16.01.2007 00:00
Počet zhlédnutí: 6 045