Slovo primátora města

Získali jsme další dotace

Vážení spoluobčané, v uplynulých dnech se nám opět podařilo získat další finanční prostředky z Evropské unie, Státního fondu dopravní infrastruktury a Moravskoslezského kraje. Téměř 10 milionů korun obdržíme na projekt Napojení nového autobusového nádraží a nádraží ČD na systém cyklostezek. Dalších 347 tisíc korun máme schváleno na nasvětlení přechodů pro chodce. Tento projekt, který se bude realizovat v letošním roce, povede ke zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech v našem městě, aby byli viditelní z větší vzdálenosti i za špatného počasí. Téměř 800 tisíc bude použito na informační ukazatele rychlosti automobilů, které zobrazují aktuální rychlost vozidla. Za tyto finanční prostředky pořídíme celkem dalších deset ukazatelů k současným dvěma, které jsou již dnes umístěny v Zelinkovicích a na ulici Bruzovská. Věříme, že dopravní prevence je velice důležitá a pomůže ke zlepšení bezpečnosti dopravy v našem městě. Dotace Moravskoslezského kraje ve výši 750 tisíc korun na studii využitelnosti areálu kasáren Palkovická pomůže s revitalizací tohoto území a ukáže varianty, jakým způsobem můžeme využít plochu tohoto brownfields. Nejvyšší částku však obdržíme z Regionálního operačního programu, a to celkem 100 milionů korun na Revitalizaci ulice 8. pěšího pluku. Tento projekt uspěl při financování díky Integrovanému plánu rozvoje města – Přitažlivé město. Dojde k celkové rekonstrukci této části města, Dřičemž hlavní dominantou bude prostřední pás zeleně olemovaný nově vzniklými parkovacími místy. Vážení spoluobčané, i nadále chceme maximálně čerpat finanční prostředky z fondů Evropské unie a například již dnes připravujeme rozsáhlé žádosti o dotace na další zateplení a rekonstrukce základních a mateřských škol v našem městě. Michal Pobucký
Mgr. Michal Pobucký, DiS.
Slovo primátora města
16.07.2009 00:00
Počet zhlédnutí: 3 757