Archiv

Výběrové dotační řízení na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu SMFM pro právnické a fyzické osoby na podporu v oblasti zdravotnictví pro rok 2010

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK vyhlašuje výběrové dotační řízení na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku pro právnické a fyzické osoby na podporu oblasti zdravotnictví pro rok 2010.

Cílem finanční podpory je výchova ke zdraví a zdravému způsobu života, podpora materiálně-technického zabezpečení preventivních programů neinvestičního charakteru vedoucím ke zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva, podpora celoroční pravidelné činnosti i individuálních akcí pro zdravotně postižené a seniory, podpora vytváření podmínek pro integraci zdravotně postižených občanů, včetně vytváření rovných podmínek.

Výběrové dotační řízení na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku nahrazuje zdravotní fond, který je zrušen k 31. 12. 2009.
Více informací v odkazu O městě - Sociální služby - Dotace.
 

 

MM F-M
ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
04.02.2010 14:23
Počet zhlédnutí: 5 026