Archiv

Zastupitelé schválili revolvingový úvěr

Zastupitelstvo města schválilo smlouvu s Komerční bankou o poskytnutí revolvingového úvěru ve výši 200 milionů korun. Město je oprávněno čerpat úvěr opakovaně, nejpozději do 31. 12. 2014. Jistinu, která bude k 31. 12. 2014 vyčerpána a nesplacena, musí město splatit nejpozději do 15. 12. 2019.

„Úvěr je určen na předfinancování projektů v zásobnících investic, které budou realizovány v letech 2010 – 2013 a u kterých město očekává získání dotace ze státního rozpočtu, strukturálních fondů EU nebo z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Dále je úvěr určen na spolufinancování investičních akcí z vlastních zdrojů. Akce jsou totiž dotovány státem či EU pouze za podmínky, že budou spolufinancovány městem, to znamená, že i když město získá dotace, musí část nákladů zaplatit ze svého. EU ani stát nezaplatí 100 % nákladů,“ vysvětlila primátorka města Eva Richtrová.

Město již má přislíbeny dotace na akci Obnova Zámeckého parku a nový park Jižní svahy ve výši 22,8 milionů korun, přičemž celkové náklady jsou vyčísleny na 25,6 milionů korun. Dále jsou dotace přislíbeny na modernizaci sportovního areálu ZŠ a MŠ J. Čapka, a to ve výši přesahující 7,7 milionů korun, přičemž celkové náklady jsou vyčísleny na téměř 8,9 milionů korun. Dotaci jsme získali také na revitalizaci bytového domu na ul. Novodvorská na sídlišti Slezská. Tyto investiční akce jsou již realizovány. V tomto měsíci, tj. v květnu, by se mělo rozhodnout o žádostech o dotace na úspory energií školních budov, zřízení chodníku ke hřbitovu v Lískovci, vybudování II. etapy cyklostezky kolem přehrady Olešná a rekonstrukci fotbalového areálu Stovky, přičemž na tyto akce je žádáno o dotace ve výši cca 160 milionů korun. Město ještě v květnu podá žádost o dotace na další dva projekty – Azylový dům pro ženy a matky s dětmi a Modernizace sportovních a dětských areálů ve Frýdku-Místku.


Poznámka:
Revolvingový úvěr je krátkodobý úvěr s možností obnovování. Pokud zákazník splatí část dlužné částky, může si opět - za předpokladu dodržení podmínek úvěrové smlouvy, půjčit znovu až do výše úvěrového rámce. Díky účelovosti bývá úroková míra výrazně nižší, než u úvěru kontokorentního.
 

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
27.05.2010 09:43
(Aktualizováno: 27.5.2010 09:45)
Počet zhlédnutí: 4 329