Archiv

Půl milionu na podporu zdravotnictví

Zastupitelé uvolnili z rozpočtu města půl milionu korun na podporu projektů v oblasti zdravotnictví. Peníze na 20 projektů získá 13 subjektů působících na území města.

„Cílem finanční podpory je výchova ke zdraví a zdravému způsobu života, podpora preventivních programů, které se snaží zabránit zhoršování zdravotního stavu seniorů, osob s mentálním, smyslovým či tělesným postižením a dětí, podpora celoroční pravidelné činnosti a individuálních akcí pro zdravotně postižené a vytváření podmínek pro integraci zdravotně postižených občanů do společnosti,“ řekla vedoucí odboru sociálních služeb magistrátu Jarmila Kozlová.

Peníze získá například Oblastní spolek Českého červeného kříže na pořízení velkokapacitního stanu a pracovní uniformy (50 tisíc), na pořádání Dne zdraví (40 tisíc) nebo zdravotnický materiál a hygienické potřeby pro mobilní ošetřovací jednotku (25 tisíc). Další peníze poputují do Krevního centra na částečnou úhradu nákupu tří kusů polohovatelných křesel pro dárce krve (60 tisíc), Charita Frýdek-Místek získá peníze na úhradu nákladů spojených s ozdravným pobytem pro klienty Oázy pokoje (35 tisíc) a na nákup chodícího pásů pro již zmíněné klienty (15 tisíc). Městská příspěvková organizace Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek dostane 68 tisíc korun na uspořádání tradiční akce - Hry seniorů, které se uskuteční 11. června od 9 hodin v prostorách Střední školy gastronomie a služeb ve Frýdku. Nezapomnělo se ani na Střední zdravotnickou školu, která získala finance na projekty Chci zachránit člověka III (19 tisíc) a Přípravu pečovatelů II. (30 tisíc), taktéž byl podpořen Svaz seniorů se svým projektem „Aktivity pro podporu zdravého stárnutí seniorů“ (12 tisíc).

Celkový přehled žadatelů a podpořené projekty naleznete na webových stránkách statutárního města Frýdku-Místku, v sekci dotace - zde.


 

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
28.05.2010 08:59
(Aktualizováno: 7.6.2010 12:49)
Počet zhlédnutí: 4 095