Archiv

Ministerstvo průmyslu a obchodu vysvětluje podnikatelům, jak co nejefektivněji čerpat dotace z fondů EU

Jak dosáhnout na peníze ze strukturálních fondů EU se dozvědí zájemci o účast v jednotlivých programech vyhlášených Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) na informačních seminářích v průběhu září a října (14. 9. — 6. 10.). Série seminářů které navazují na akce pořádané v období od dubna do června letošního roku, se uskuteční v sedmi moravských městech (Opava, Ostrava, Uherské Hradiště, Zlín, Šumperk, Vsetín, Frýdek—Místek). Druhý seminář zahájil 15. 9. 2010 v Ostravě ředitel sekce Strukturálních fondů MPO Petr Očko.

"Semináře MPO pořádá především proto, aby žadatelé o dotace z prostředků fondů EU nedělali zbytečné chyby, které potom brzdí jejich čerpání. Mezi nejčastější chyby žadatelů patřila zejména chybně připravená či nedostatečně zdokumentovaná výběrová řízení, nedodržování závazných ukazatelů projektu, nedostatečné vykazování nákladů projektu či jejich špatné zaúčtování nebo prosté opomenutí podepsání dokladů atd.," vysvětluje ředitel sekce fondů EU na MPO Petr Očko a dodává: "To vše způsobuje nejen možné krácení finálně vyplacené částky, ale také časová zpoždění při výplatě požadované dotace." Závažnou chybou jsou podle něj také pozdní zakládání Master účtů, nepřesnosti v základních údajích, které jsou vyžadovány, či dokonce jejich absence.
Experti z Ministerstva průmyslu a obchodu seznámí účastníky seminářů nejen s dosavadním průběhem čerpání prostředků z jednotlivých programů, ale právě i s nejčastějšími problémy, se kterými se příjemci dotací z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) potýkají. Počínaje špatně vyplněnými podáními, až po nedostatečnou znalost podmínek plnění už schválených projektů.
Ministerstvo průmyslu a obchodu se snaží podnikatelům co nejvíce usnadňovat podnikání a odstraňovat zbytečnou byrokracii. Žadatelé o dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) proto posílají do agentury CzechInvest dokumenty přes internetovou aplikaci eAccount přímo ze své kanceláře či domova, což výrazně snižuje náklady a časovou náročnost administrace projektů. Aplikace eAccount má řadu výhod, především je snadno ovladatelná a nevyžaduje žádné speciální programové vybavení. Při vyplňování formulářů systém žadatele upozorní na mnohé chyby, takže odpadají problémy s následným opravováním formálních nedostatků. Aplikace zároveň umožňuje průběžně sledovat proces administrace a aktuální stav hodnocení žádosti. Vstup do eAccountu je možný 24 hodin denně prostřednictvím webových stránek.
Jestliže v minulém programovacím období (2004—2006) bylo v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP) vyčerpáno přibližně 9 mld. Kč z 11 dotačních a úvěrových programů, tak v novém programovacím období vzrostl v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) objem prostředků desetinásobně, tedy na 90 mld. Kč do roku 2015. Počet programů byl rozšířen na 16. Lhůty pro vyřízení žádostí na MPO jsou nastaveny tak, aby podnikatelé mohli co nejdříve čerpat finanční prostředky. "Mým cílem je další zkrácení lhůt pro administraci žádostí v rámci OPPI. Za první měsíc mého působení na MPO jsme již provedli opatření, která zkrátí lhůty pro vyřízení žádosti o platby o více než 10 %", dodává Petr Očko.

 

Zdroj: Živnostenský úřad, Magistrát města Frýdku-Místku
 

MM F-M
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
16.09.2010 14:55
Počet zhlédnutí: 12 361