Archiv

Město získalo dotace z EU na modernizaci sportovních a dětských hrišť

Frýdek-Místek získá dotaci 20,8 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko na modernizaci pěti sportovních a dětských areálů. Z vlastního dodá 4 miliony korun.Do žádosti o dotaci jsou zahrnuty tři sportoviště v Chlebovicích, Lískovci a v ulici Rokycanově, kde již práce proběhly. Další dva areály v Lysůvkách a ulici F. Linharta budou hotovy do poloviny příštího roku. O financování projektu evropskými zdroji rozhodla Regionální rada Moravskoslezsko.

Areál v ulici Rokycanově je oplocen a tvoří jej víceúčelové hřiště pro míčové sporty, hřiště pro děti do 6 a od 6 let, rekonstruované pískoviště a nové herní prvky. Obdobně bude vypadat také areál v ulici F. Linharta. V Chlebovicích již přibyla kromě víceúčelového hřiště také atletická rovinka a areál byl oplocen. Také víceúčelový areál v Lískovci má atletickou rovinku, rozběžiště a doskočiště. Práce na areálu v Lysůvkách již také začaly, u stávajícího hřiště přibude objekt s klubovnou, skladem a sociálním zázemím.

Projekt je zahrnutý do integrovaného plánu rozvoje města (IPRM). Na realizaci záměrů z IPRM má Frýdek-Místek vyhrazeno přibližně 250 milionů korun z ROP Moravskoslezsko do roku 2013. V minulosti získal dotace na probíhající revitalizaci zámeckých parků, ukončenou revitalizaci ulice 8. pěšího pluku nebo rekonstrukci fotbalového areálu Stovky.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko
          Úřad Regionální rady


 

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
22.12.2010 15:01
(Aktualizováno: 22.12.2010 15:04)
Počet zhlédnutí: 3 747