Archiv

Neinvestiční dotace z Fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit statutárního města Frýdku-Místku na rok 2013

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Frýdku-Místku oznamuje všem zájemcům o finanční příspěvek z Fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit, že nové tiskopisy žádostí o dotaci na celoroční činnost nebo podporu konání jednotlivých akcí v roce 2013 je možné vyzvednout na Magistrátu města Frýdku-Místku, Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy u p. Čechové, tel. 558 609 214 nebo ze stojanu u informací v přízemí budovy Magistrátu města Frýdku-Místku na ul. Radniční 1148.

Tiskopis je možné získat i na webových stránkách města (www.frydekmistek.cz/obcan/organy-mesta/magistrat-mesta/odbor-skolstvi-kultury-mladeze-a-telovychovy ).
Fond výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit je určen k podpoře volnočasových, zájmových a výchovně vzdělávacích aktivit přednostně pro děti a mládež města Frýdku-Místku. Trvalý pobyt nebo sídlo žadatele se musí nacházet na katastrálním území města.
Řádně vyplněné tiskopisy žádostí o dotaci na celoroční činnost a jednotlivé akce s požadovanými aktuálními přílohami je nutno zaslat poštou či osobně podat na podatelně Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148 nejpozději do 31. prosince 2012. Na žádosti o dotaci na celoroční činnost odeslané po tomto termínu nebude brán zřetel. Žádosti o dotace na jednotlivé akce je možno podávat i v průběhu roku 2013.
Doporučujeme všem žadatelům prostudovat platný Statut fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit, který je rovněž k dispozici na webových stránkách města.

MM F-M
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
16.10.2012 12:47
(Aktualizováno: 17.10.2012 09:09)
Počet zhlédnutí: 12 128