Archiv

Město podporuje a zkvalitňuje sociální služby

Zastupitelé schválili dotační programy na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2014. O dotaci mohou do konce října zažádat fyzické a právnické osoby, jejichž projekt musí být realizován na území statutárního města a musí být zaměřen na sociální poradenství, sociální péči nebo sociální prevenci. Podporovány jsou také aktivity doplňující sociální služby, jako například terénní hospicová péče nebo dobrovolnictví.

V tomto roce bylo z rozpočtu města vyplaceno na podporu a rozvoj sociálních služeb šest milionů korun.  Předpokládá se, že v návrhu rozpočtu pro rok 2014 bude pro dotační program navrhována částka minimálně ve stejném rozsahu.

„V loňském roce bylo podpořeno 42 projektů. Peníze získala například Adra na dobrovolnické programy a sociální šatník, Charita na odlehčovací i terénní službu, Podané ruce na udržení služby osobní asistence, Kafira na poradenství i sociální rehabilitaci pro občany se zrakovým postižením, Renarkon na kontaktní centrum a terénní program a tak dále,“ vyjmenovala vedoucí odboru sociálních služeb magistrátu Jarmila Kozlová.

Dotační programy na podporu a rozvoj sociálních služeb jsou v souladu s cíli Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek a schváleného Strategického plánu rozvoje statutárního města Frýdek-Místek.

Více informací na http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/socialni-sluzby/dotace/dotace-na-podporu-a-rozvoj-socialnich-sluzeb/

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
16.09.2013 15:52
Počet zhlédnutí: 2 565