Archiv

Zastupitelé rozdělovali peníze z fondů

Zastupitelé města rozdělili další peníze z kulturního a sportovního fondu, ale také z fondu životního prostředí.

Sportovní fond byl pro rok 2013 rozpočtován částkou 1,26 milionu korun, určenou k podpoře sportovních aktivit dětí a mládeže, ale také zdravotně postižených dospělých sportovců. Posledních padesát osm tisíc z fondu rozdělili zastupitelé mezi čtyři subjekty – Lašskému sportovnímu klubu poskytli na podporu plavání pět tisíc korun, Sportovní klub orientačního běhu získal deset tisíc, Jezdecký klub Sviadnov dvacet tři tisíce korun a Český rybářský svaz dvacet tisíc korun.

V kulturním fondu, který byl v tomto roce rozpočtován částkou 1,4 milionu korun, zbývalo sto dvacet pět tisíc korun. Zastupitelé rozdělili mezi deset subjektů sto patnáct tisíc korun. Například Středisko volného času Klíč získalo peníze na akci k 10. výročí založení taneční skupiny, Společnost pro dechovou hudbu na Vánoční koncert a občanské sdružení Famus na 13. ročník Beskydské loutky. Zůstatek rezervy v kulturním fondu činí deset tisíc korun.

Fond životního prostředí statutárního města Frýdku-Místku slouží k podpoře aktivit, které vedou ke zlepšení životního prostředí. Dotace z fondu jsou poskytovány fyzickým a právnickým osobám například na zřízení čistírny odpadních nebo na pořízení plynového topení či kotle na pelety jako náhrady za vytápění pevnými palivy.  Zastupitelé na svém zářijovém zasedání schválili dvě žádosti o dotaci, a to na zřízení přípojky na kanalizační síť jako náhradu septiku a na realizaci solárních kolektorů pro částečný ohřev TUV v rodinném domě. Z fondu životního prostředí již byla vyčerpána celá částka na tento rok ve výši 320 tisíc korun.

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
19.09.2013 13:23
Počet zhlédnutí: 2 049