Archiv

Zastupitelé schválili rozpočet města na příští rok

Zastupitelé statutárního města Frýdku-Místku schválili rozpočet na rok 2014. Počítá s příjmy, včetně zdrojů z okruhu financování ve výši 1,253 miliardy korun. Ve srovnání s upraveným rozpočtem po 6. změně rozpočtu na tento rok je to zhruba o 2 miliony korun méně. Výdaje, včetně výdajů z okruhu financování jsou ve stejné výši jako celkové zdroje.

Rozpočet je podřízen největší investiční akci, a to výstavbě haly Polárka, i snaze o to, aby zadluženost města byla na konci volebního období nižší než na jeho začátku. Přesto byly navýšeny některé fondy, z nichž jsou podporovány různé aktivity ve městě, například fond životního prostředí, a to z 320 tisíc na 500 tisíc korun.

Hlavním zdrojem financování budou opět daňové příjmy, které tvoří 79 % celkových příjmů města. Objemově největší položku tvoří příjmy z výnosu DPH, které jsou v roce 2014 rozpočtovány na úrovni upraveného rozpočtu pro letošní rok, to je ve výši 273 milionů korun. V roce 2014 předpokládáme také čerpání revolvingového úvěru ve výši 152,5 milionů korun, přičemž 100 milionů je určeno na poskytnutí investiční dotace městské společnosti Sportplex na výstavbu haly Polárka.

V rámci odborů získá z rozpočtu nejvíce financí odbor investiční, a to 380 milionů, přičemž 256 milionů z této částky tvoří dotace pro společnost Sportplex na výstavbu Polárky (z toho 100 milionů bylo na tuto akci převedeno z letošního roku) a 124 milionů zůstává na akce realizované investičním odborem. Odbor dopravy má z rozpočtu vyčleněno 194 milionů a odbor školství 135 milionů korun.

Plánované akce:

- odboru dopravy: rekonstrukce ulice J. Hakena (8 mil. korun), ul. K Sedlištím v Lískovci (4,8 mil. korun), ul. Rovenská (4,4 mil. korun), úprava světelné signalizace U Rady na směrové signály (4 mil. korun) nebo výstavba parkoviště a úprava prostor u hřbitova ve Skalici (3,5 mil. korun)

- odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy: rekonstrukce střech ZŠ P. Bezruče (3 mil. korun), rekonstrukce krovu a střešní krytiny SVČ Klíč (3,5 mil. korun)
 
- odbor investiční: revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská III. Etapa (23 mil. korun), rekonstrukce šaten za tribunou ve fotbalovém areálu Stovky (17 mil. korun), hřiště pro všechny dětské kategorie s prostorem pro sportovní vyžití dospělých v areálu rekreačního centra Olešná (11 mil. korun)

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
09.12.2013 14:39
Počet zhlédnutí: 4 098