Archiv

Podnikatelé mohou získat dotace na nově vytvořená pracovní místa

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační program Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Cílem programu je vytvořit podmínky pro zřízení nových pracovních míst, snížit nezaměstnanost v postižených regionech a zvýšit tak jejich hospodářskou výkonnost.

Program je určen jak pro obce a kraje nebo jimi zřízené právnické osoby, tak i pro fyzické a právnické osoby s doložitelnou minimálně jednoletou aktivní podnikatelskou historií. Z důvodu odlišného postavení účastníků je rozdělen na dva dotační tituly, a to pro fyzické a právnické osoby a pro obce a kraje.

Dotace lze žádat na pořízení, technické zhodnocení nebo modernizaci hmotného či nehmotného investičního majetku, zejména budov a pozemků bezprostředně s nimi souvisejícími, strojů, zařízení a informačních systémů.

Zásadní podmínkou pro poskytnutí dotace je, že projektový investiční záměr a následné vytvoření minimálně jednoho pracovního místa pro zaměstnance v hlavním pracovním poměru bude realizováno na území Ústeckého nebo Moravskoslezského kraje.

Pro program bylo schváleno 300 miliónů korun, z toho je pro Moravskoslezský kraj vyčleněno 200 milionů. Při stanovení maximální výše 500 tisíc korun na vytvoření jednoho pracovního místa by mělo být celkem vytvořeno minimálně 600 těchto nových míst.

Žádosti je možné podávat kontinuálně, termín ukončení příjmu žádostí je 15. května 2014.

Kompletní dokumenty k programu naleznete na

http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-rozvoje-pracovnich-prilezitosti-na-uzemi-U

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
15.04.2014 09:26
Počet zhlédnutí: 4 507