Archiv

Dotace EU zefektivní fungování orgánu sociálně-právní ochrany dětí

Statutární město Frýdek-Místek získalo další finance z fondů Evropské unie, tentokrát z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, a to na podporu standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Jednodušeji řečeno, magistrát za tímto účelem bude moci přijmout 10 nových sociálních pracovníků sociálně-právní ochrany dětí, na jejichž činnost bude čerpat do poloviny roku 2015 dotace až do výše 7,6 miliónů korun.

Stát v rámci sociálně-právní ochrany dětí přenáší svou zákonem stanovenou zodpovědnost na úřady obcí s rozšířenou působností, tedy na frýdecko-místecký magistrát, a na činnost sociálních pracovníků pak poskytuje dotace ze státního rozpočtu. Doposud ale nebyla sociálně-právní ochrana dětí zabezpečena v potřebném rozsahu. Na konci roku 2013 vykonávalo agendu sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Frýdku-Místku pouze 20 sociálních pracovníků, kteří mají ve své kompetenci také děti a mladistvé z dalších 36 okolních obcí. Na jednoho sociálního pracovníka tak připadalo až 1038 dětí a mladistvých, což město zařadilo na 2. místo v rámci Moravskoslezského kraje, hned za ostravský magistrát.

Na základě dokumentu ministerstva práce a sociálních věcí spadá Magistrát města Frýdku-Místku do nejnáročnější kategorie s vysokou mírou náročnosti výkonu sociálně-právní ochrany. V této kategorii by mělo na jednoho sociálního pracovníka připadnout 600 až 800 dětí, což při současném celkovém počtu 20 763 dětí představuje minimálně 26 až 33 sociálních pracovníků. Díky dotacím z Evropské unie bude počet pracovníků sociálně-právní ochrany dětí navýšen, a to ze současných 20 na 30 pracovníků.

Přijetím nových sociálních pracovníků budou mimo jiné vytvořeny podmínky pro zpracování zákonem stanovených standardů kvality práce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, a rovněž se vytvoří příznivější prostor pro systematickou sociální práci orgánu sociálně-právní ochrany při práci s rodinami a dětmi, včetně ověřování konkrétních metod sociální práce.

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
16.04.2014 12:26
Počet zhlédnutí: 5 136