Archiv

4. ROČNÍK RODIČOVSKÉ ABECEDY

4. ROČNÍK RODIČOVSKÉ ABECEDY

V období října až prosince 2014 je realizováno v Pedagogicko-psychologické poradně Frýdek-Místek terapeutické sezení skupiny rodičů, kteří jsou v evidenci orgánu sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Frýdek-Místek.

Projekt „Rodičovská abeceda“ reaguje na stále se zvyšující počet rodin na Frýdecko-Místecku, které potřebují podporu a pomoc s výchovou svých dětí. Jedná se již o čtvrtý ročník této aktivity, která byla ze strany účastníků v minulých letech velmi kladně hodnocena. Program skupiny probíhá pod vedením odborných pracovnic poradny – psycholožky a rodinné terapeutky. Cílem projektu je prevence sociálně rizikového chování dětí jako důsledek nevhodných rodičovských postojů a postupů v oblasti výchovy a vzdělávání děti, zvýšení rodičovských kompetencí a zlepšení orientace rodičů v problematické situaci v rodině a motivace k jejímu řešení.

Finančně je projekt zajištěn formou dotace z fondu prevence kriminality Statutárního města Frýdek-Místek. Na realizaci projektu se podílí sociální pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí Statutárního města Frýdek-Místek a Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek.

Zpracovala: Mgr. Renáta Bohačíková, vedoucí OSPOD

MM F-M
ODBOR SOCIÁLNÍ PÉČE
09.12.2014 09:56
Počet zhlédnutí: 10 587