Archiv

Město šetří peníze - je úspěšné v žádostech o dotace na zateplení budov

Město již několik let investuje nemalé finanční prostředky do zateplení školních zařízení a dalších budov v majetku města. Postupně již nechalo zateplit 19 budov základních a mateřských škol a také kulturní dům v Lískovci. Celkové náklady činily 180,1 milionů korun, ovšem 103 milionů z této částky město získalo ve formě evropských dotací.

Město se snaží získávat dotace na zateplení i dalších školních zařízení. Rozhodnuto již je o zateplení 11. ZŠ. Náklady jsou odhadovány na 40 milionů korun, přičemž zhruba 25 milionů z této částky bude hrazeno z dotace Zelená úsporám. Stavební práce jsou plánovány od června do října.

V příštích dnech se město chystá požádat o další evropské dotace z Operačního programu Životního prostředí na zateplení mateřských škol Anenská a Gogolova, Střediska volného času Klíč a Domova pro seniory. Termín pro podání žádosti je do 19. března.

V případě, že město dotace získá, ušetří zhruba 60 % celkových nákladů na výměnu oken a zateplení fasády i střech výše jmenovaných budov.

 

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
24.02.2015 12:26
(Aktualizováno: 24.2.2015 12:27)
Počet zhlédnutí: 4 182