Archiv

Informace pro zemědělského podnikatele

V září 2015 proběhne první kolo příjmu žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2014- 2020. Rozděleno bude přibližně 5,4 mld. Kč.

4.1.1 Investice do zemědělských podniků
Příjemcem může být zemědělský podnikatel, přičemž podporovány budou investice na ustájovací a chovatelská zařízení, speciální zemědělské stroje, skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby. Budou podporovány také investice do nosných konstrukcí trvalých kultur,    do staveb pro zahradnictví, či budování peletáren, jejichž produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku.


4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Příjemcem může být zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého, nebo středního podniku. Budou podporovány investice do zařízení a moderních technologií, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uváděním výrobků na trh. Konkrétně budou podporovány investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, do vybavení pro finální úpravu, balení a značení produktů a do skladování.


Nabízíme bezplatnou konzultaci a rychlé jednání.
kontakt: František Winter  mobilní tel.: 608 / 885 145
e-mail:  dotace@lit.cz
Kontaktní formulář najdete na našich webových stránkách:
  http://www.info-cechy.cz/frantisek-winter/

MM F-M
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
03.08.2015 12:27
(Aktualizováno: 3.8.2015 12:28)
Počet zhlédnutí: 11 622