Archiv

Frýdek-Místek otevřel Domov se zvláštním režimem pro lidi bez přístřeší Přístav

Statutární město Frýdek-Místek jako druhé město v regionu nabídne zázemí osobám bez domova, které jsou z důvodu špatného zdravotního stavu nesoběstačné a vyžadují každodenní pomoc jiné osoby. Důstojně postaráno o ně bude v Domově se zvláštním režimem pro lidi bez přístřeší Přístav, který vznikl přebudováním bývalé školy na ulici Míru. Útočiště v něm najde 32 klientů.

Město se rozhodlo projekt realizovat s ohledem na skutečnost stále stoupajícího počtu lidí žijících na ulici, kteří jsou navíc tělesně postižení a jsou odkázáni na pravidelnou pomoc jiné osoby, ale také s ohledem na nelichotivou prognózu, podle které se z důvodů výrazných ekonomických a sociálních změn ve společnosti nepředpokládá zlepšení situace. „V okrese Frýdek-Místek se zařízení podobného typu nenachází a v rámci celého Moravskoslezského kraje jsou jen dvě obdobná zařízení, která mají naplněnou kapacitu a na čekací listině 70 lidí. Ve Frýdku-Místku žije v tuto chvíli na ulici zhruba 300 lidí a minimálně 40 z nich splňuje podmínku pro umístění v domově Přístav,“ uvedl primátor města Michal Pobucký.

 „Domov vznikl v objektu bývalé školy na ulici Míru. Jedná se o budovu z roku 1926. Vzhledem k požadované změně užívání, bylo nezbytné při rekonstrukci nahradit původní dřevěné stropy novými železobetonovými. V rámci stavebních prací, zejména při zateplování, jsme kladli důraz na alespoň částečné zachování původního rázu stavby, především na čelní fasádě. Náročné tak bylo nejen zateplení, ale také výměna krovů nad hlavním objektem včetně pokládky střešní krytiny. Na zachování některých původních prvků bylo dbáno i v rámci interiéru. Na stěnách ve vstupní části objektu zůstaly štukové rámy a schodiště mají původní zábradlí a madla,“ popsal náročnost rekonstrukce náměstek Jiří Kajzar s tím, že renovace se dočkal také původní altán a úpravou prošla i přilehlá zahrada a oplocení. Zahrada byla zbavena suchých stromů a náletových dřevin. Na pozemku byly zřízeny nové příjezdové, parkovací a přístupové zpevněné plochy. Ostatní plochy pozemku byly srovnány a osety trávou se zachováním původních okrasných i ovocných dřevin, mimo jiné také velikého ořechu v zadní části zahrady, který letos nabídne bohatou úrodu, a vzrostlé okrasné katalpy u čelního plotu s výrazným květenstvím a později i plody.

V objektu je po změně vnitřních dispozic třináct pokojů, které jsou tří, dvou a jednolůžkové. Bezbariérový přístup do nich zajišťuje vestavěný výtah. K dispozici je také jídelna a menší kuchyně pro přípravu snídaní a večeří, hlavní jídlo bude dováženo. Dále se v objektu nachází místnost pro zájmové aktivity, sesterna a zázemí pro personál. V boční přístavbě je místnost s pračkou a sušičkou a také prostor pro volnočasové aktivity klientů. Objekt domova bude střežen kamerovým systémem,“ doplnil Libor Koval, který má sociální oblast ve své kompetenci.

Provozovatelem domova Přístav je Armáda spásy, která získá prostředky na provoz jednak z plateb samotných klientů, ale také ze zdrojů Ministerstva práce a sociálních věcí, kraje a města. „Klienti jsou do domova přijímáni na základě doporučení sociálních pracovníků, kteří s nimi pracují na ulici, ale také v azylových domech, kde není zajišťována ošetřovatelská péče. Pokud klient projeví zájem o umístění v domě a ten bude mít volnou kapacitu, nejde v něm trvalý domov. Poskytnuta mu bude pravidelná ošetřovatelská péče po dobu 24 hodin sedm dní v týdnu. Jedná se o péči trvalého charakteru, to znamená, že po příchodu do domova zde klient zůstává, jeho pobyt zde není časově omezen,“ přiblížila příjem klientů Jarmila Kozlová, vedoucí odboru sociálních služeb s tím, že domov začne klienty přijímat v průběhu října.

Realizací projektu byly rozšířeny sociální služby ve městě, vzniklo zde 19 nových pracovních míst a v souvislosti se stavební přestavbou byla zhodnocena budova, která přes dva roky chátrala.

Celkové náklady na vybudování domova Přístav byly podle projektové dokumentace vyčísleny na 37,5 miliónů korun. Vysoutěžit se ale podařilo cenu o více jak 9 milionů nižší a v rámci skutečně provedených prací a dodaného vybavení se podařilo ušetřit ještě dalšího čtvrt milionu korun. Oproti předpokladu tak úspora činila 9,3 milionů korun. Konečná a uhrazená cena zhotovitelům za dokončení díla činí 28,2 miliónů korun, přičemž z této částky město získá 23,7 miliónů korun zpět formou dotace z ROP Moravskoslezsko.

Statutární město Frýdek-Místek dlouhodobě podporuje rozvoj sociálních služeb ve městě, jejichž prostřednictvím pomáhá řešit problémy a nepříznivé sociální situace občanů, kteří si neumí nebo nemohou pomoci sami. V roce 2011 město otevřelo Azylový dům Sára pro ženy a matky s dětmi, který provozuje Slezská diakonie a již několik let finančně podporuje také Azylový dům Bethel.

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
16.09.2015 07:40
(Aktualizováno: 16.9.2015 07:46)
Počet zhlédnutí: 6 305