Archiv

Gaudium podporu města dostalo

Soukromá společnost Gaudium Frýdek-Místek s.r.o., která žádala po městu 15% spoluúčast na projektu Srdce, představující čtyři miliony korun z městské pokladny, se nakonec přijetí závazku spolufinancování ze strany města dočkala. Potřebné hlasy se ale musely najít po nelehké diskuzi napříč politickým spektrem.

Zastupitelstvo bylo svoláno přímo do budovy Gaudia, aby si všichni mohli udělat jasnější představu, o čem rozhodují. Protože po požadavku na jmenovité hlasování hrozilo, že se jednání významně protáhne, odebrali se nakonec zastupitelé do velké jednací síně magistrátu do osvědčeného prostředí s elektronickým hlasováním. Tam si vzal nejprve slovo jednatel společnosti Aleš Kubíček, který emotivně popsal potřebu dotaci ze švýcarských fondů získat, neboť stav budovy léčebny dlouhodobě nemocných je kritický. „Máme obrovskou společnou neopakovatelnou příležitost, slušně vás prosím, zamyslete se nad tím. Za projekt osobně ručím, odpovědnost beru na sebe, já ze státního zástupce strach nemám, když je projekt schválen ministerstvem zdravotnictví a financí,“ argumentoval Aleš Kubíček. „Je hezké říct, já to beru na sebe, ale justice se na to tak nedívá. I když člověk udělá všechno správně, nemusí být beztrestný. Já jsem skutečně ovlivněn tím, že se dnes dívám na hlasování i z pohledu toho, jak o tom může přemýšlet státní zástupce. Jsem trestně stíhán za to, že jsem hlasoval pro nejnižší cenu, takže skutečně nechci další problém. A tady je to na hraně. Už když jsme o této dotaci rozhodovali v roce 2012, tak o tom byla velká debata a nebylo to bez problémů. Samozřejmě, kdybych rozhodoval jen emocemi, převáží bohulibý účel, ale nejsem dnes ovlivněn jen tím, co si myslím, že je dobré,“ reagoval Jaroslav Chýlek. „Já jsem trestně stíhán za své první hlasování v životě, kdy jsem v radě jednoduše zvedl ruku pro nejnižší cenu v předloženém materiálu. A jsem dva roky vláčen, přičemž se člověk o sobě dozví dost věcí. Tady u tohoto bodu nám nemůže nikdo nic vyčítat, po minulém jednání zastupitelstva se to odpracovalo, snažili jsme se maximálně ošetřit veřejné prostředky, přibyly garance vrácení peněz a máme tu jiný materiál, než o kterém se rozhodovalo v září,“ upozornil náměstek primátora Karel Deutscher. Právě pojistku v podobě vrácení části dotace, pokud by služba v dalších letech nebyla poskytována, zdůrazňoval náměstek primátora Jiří Kajzar, ale i on upozornil, že zastupitelé jsou v současném právním prostředí vystaveni „honu na čarodějnice“. „Ta situace není normální a napomáhají jí i členové hnutí ANO, kteří podávají neustále nesmyslná trestní oznámení,“ upozornil na některé zamítnuté podněty opozice Jiří Kajzar.
„Můžeme být obviněni absolutně za všechno a skutečně dochází na slova kolegy Kubery ze Senátu, který prorokoval, že v tomto trendu to skončí tak, že politici se budou ptát nejprve na policii, jestli je něco v pořádku nebo ne, což je stav naprosto šílený. Já bych ale chtěla vidět, kdo by šel proti takové bohulibé investici, to by si snad nikdo nedovolil,“ nadnesla Eva Richtrová.
„Obec by měla podporovat zdravotní a sociální služby, ale velkým otazníkem je podpora obchodní společnosti, která vykazuje zisk. V roce 2012, kdy jsme rozhodovali o souhlasu s projektem Srdce poprvé, nebyla žádná obvinění jako dnes. Mně dvě trestní stíhání stačí,“ shrnul primátor města Michal Pobucký.
„Také patřím mezi obviněné a sdílím všechny ty obavy, ale nezabrání mi to v tom, abych hlasoval pro. 19 milionů tu leží na chodníku, pro budovu, která vždy sloužila potřebám občanů,“ sdělil svůj pohled také Libor Koval, kterého mrzelo, že se rozhodování nezúčastnil zastupitel Miroslav Přádka. Ten je jediným neobviněným členem minulé rady města, protože se nezúčastnil ani tehdy předmětného zasedání.
Po takto náročné debatě plné emocí se našlo 24 zastupitelů, kteří pro podporu projektu Srdce zvedli ruku.

MM F-M, Petr Pavelka
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
30.10.2015 09:05
Počet zhlédnutí: 3 398