Archiv

Zastupitelé schválili rozpočet na příští rok

Zastupitelé statutárního města Frýdku-Místku schválili návrh rozpočtu na rok 2016. Počítá s příjmy, včetně zdrojů z okruhu financování, ve výši 1, 115 miliardy korun, což je v porovnání s konečnou výší rozpočtu na tento rok (1, 511 miliardy po 5. změně rozpočtu) o zhruba o 396 milionů korun méně.

Zatímco účelový zůstatek z předchozího roku v roce 2015 činil 292 milionů korun (z toho bylo převedeno 147 milionů na dostavbu haly Polárka), pro rok 2016 se počítá s účelovým zůstatkem ve výši 71 milionů korun. Dalším důvodem sníženého rozpočtu je, že v roce 2015 město čerpalo evropské dotace na spoustu investičních akcí, včetně zateplení škol nebo revitalizaci sídliště Slezská. Rozpočet pro rok 2016 obsahuje zatím dotace na pouze dvě investiční akce a příspěvek na výkon státní správy. Zbývající dotace budou zapojeny do rozpočtu až po jejich schválení v průběhu příštího roku. Městu také klesnou příjmy z odvodu z výherních hracích přístrojů o 18 milionů a z daně z příjmů právnických osob za obec o 12 milionů korun.

Největší objem investičních prostředků by měl v příštím roce směřovat do výměny oken a zateplení v oblasti bytových domů, na vybudování arboreta a rekonstrukci vytápěcího systému v ZŠ 1. máje.

Plánované akce - viz příloha

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
07.12.2015 17:16
Počet zhlédnutí: 3 940